Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 EU Social Business Initiative Inom EU finns ett starkt intresse för frågor kring samhällsentreprenörskap. SBI har 11 punkter med prioriterade utvecklingsområden att arbeta med. Henrietta Schönenstern från Näringsdepartementet deltar i SBIs expertgrupp som skall vara ett stöd och diskussionsforum till de beslut som tas på EU-nivå. Nordiska rådet har en arbetsgrupp, Eva Johansson, Tillväxtverket Samhällsentreprenörskap/Socialt företagande i EU

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Regeringens innovationsstrategi Delmål: ”Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar.” Regleringsbrev Tillväxtverket Samhällsentreprenörskap är ett prioriterat område men inga särskilda medel följer med Samhällsentreprenörskap/Socialt företagande i Sverige

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Samhällsentreprenörskap/Socialt företagande Tillväxtverket Program för Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer Syfte: Att underlätta för samhällsentreprenörer att förverkliga idéer. Genom programmet bidrar vi till att: Att det blir enklare att nyttja entreprenörskap för att lösa lokala, regionala och nationella samhällsutmaningar. Att det skapas fler hållbara företag inom området samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Samhällsförä ndring Social innovation Många ägare Överskottet återinvesteras Beroende av bidrag, gåvor, medlemsavg. Låg tillgång till externt kapital CSR Teknisk innovation Få ägare Överskottet delas ut Självfinansie -rat God tillgång till externt kapital Id.för Stiftelse Ek.för ABsvb Enskild firma HB AB

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Idéer och/eller metoder som avser att lösa ett samhälleligt problem eller behov på ett nytt sätt, som kan omsättas till t ex företagande eller en produkt/ tjänst och som kan spridas och användas inom fler områden och av andra aktörer (företag, föreningar, offentlig sektor med flera). Samhällsentreprenörer utvecklar sociala innovationer! Social innovation 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Arbetsintegrerade sociala företag, definition Företag som driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter, som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Roo gård

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Arbetsintegrerade sociala företag, Affärsidé 8 Har ”dubbel” affärsidé: tillhandahåller rehabilitering, arbetsträning, praktik, arbete mm till offentlig sektor utvecklar, producerar och säljer tjänster och/eller varor till företag, offentlig sektor och privatpersoner Hamn Kompaniet, Norrtälje

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 99 Arbetsintegrerade sociala företag, Utveckling i landet 9 År200820122013 Antal företag 150 210 310 Antal sysselsatta90009500 Antal anställda25503000 Bönorna i Handen

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utveckling i storstadslänen 200820122013 Stockholm Antal företag 27 50 51 Antal sysselsatta147023172333 Antal anställda 569 573 Skåne Antal företag 8 25 27 Antal sysselsatta35310561041 Antal anställda 316 325 Västra Götaland Antal företag 31 57 67 Antalsysselsatta46714941666 Antal anställda 340 415

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Arbetsintegrerade sociala företag Utvecklingstrender Proffsigare mera affärsmässiga Samverkan, konsortiebildningar Social franchising Deltar mer i upphandlingar Större kunskap hos omgivningen Mellan Målet

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Arbetsintegrerade sociala företag Utmaningar Finansiering Öka företagskunskapen Långsiktigt planering/utveckling Bygga samverkansorganisering Egen organisering nationellt Bättre synlighet, resultat, statistik Roo gård

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Tillväxtverkets främjandearbete Utvärdering – kriterier för uppföljning, mäta samhällsnytta Finansieringslösningar Statistik – kunskap och synliggörande, med SCB och Handelshögskolan Samverkansgrupper Kunskapsspridning, information www.sofisam.se, www.verksamt.sewww.sofisam.se www.verksamt.se Projektutlysningar, affärsutvecklingscheckar 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Eva Carlsson Eva.carlsson@tillvaxtverket.se www.tillvaxtverket.se


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1."

Liknande presentationer


Google-annonser