Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärder i vattendraget dikning etc. Åtgärder i sjöar Utfiskning av skräpfisk Inplantering av rovfisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärder i vattendraget dikning etc. Åtgärder i sjöar Utfiskning av skräpfisk Inplantering av rovfisk."— Presentationens avskrift:

1 Åtgärder i vattendraget dikning etc

2 Åtgärder i sjöar Utfiskning av skräpfisk Inplantering av rovfisk

3 Positiv förändring när submers vegetation ersätter blågrönalgerna

4 Resultat av studiecirklar och gruppdiskussioner i ett avrinningsområde (Brunnsjön vid Hedemora)

5 Resultat från ”stakeholder” möte åtgärder för att minska övergödningen i sjön Förbättrad bördighet 40% Vårplöjning Vintertäkt mark Högre organisk halt Lokal köttproduktion Åtgärder i vattendraget 29% Dikning Sedimentationsdammar Biologiska dammar Skyddszoner Åtgärder i sjön 23% Cyprinidreduktion Vegetationsslåtter mm Enskilda avlopp 5%

6 I ett avrinningsområde (M36) har skett en minskning av fosforkoncentrationen 1992-2002 till skillnad från område M39

7 Skillnader? Område Gårdar Odling Djurtäthet M36 medel Potatis 0,6 M39 stora Sockerbetor 0,5

8 Mera Skillnader Område Fält med hög P risk Stall- gödsel P Höstspridd stallgödsel M365%-20%→ 0 M390% ±0→ 0 Förutsättning för fosforförluster Förändring i stallgödselhantering

9 Effekten av extrema kimatsituationer, episodiska händelser upprepade tining-frysning?

10 FÖR ATT BESTÄMMA POTENTIALEN FÖR FOSFORFÖRBÄTTRINGAR…… Jordarnas fosformättnadsgrad Jordarnas infiltrationsförmåga Jordarnas aggregatstabilitet Mineralernas egenskaper


Ladda ner ppt "Åtgärder i vattendraget dikning etc. Åtgärder i sjöar Utfiskning av skräpfisk Inplantering av rovfisk."

Liknande presentationer


Google-annonser