Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MITTUNIVERSITETETS FORSKNING. FORSKNINGENS UTVECKLING 2003–2010 Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal personår)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MITTUNIVERSITETETS FORSKNING. FORSKNINGENS UTVECKLING 2003–2010 Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal personår)"— Presentationens avskrift:

1 MITTUNIVERSITETETS FORSKNING

2 FORSKNINGENS UTVECKLING 2003–2010 Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal personår) Forskarstuderande (antal egna) 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 2

3 NYCKELTAL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 200820092010 Professorer (personår)576064 Andel disputerade lärare51% 52% Antal forskarstuderande (egna)153205234 Examina inom forskarutbildningen vid Mittuniversitetet Avlagda doktorsexamina301632 Avlagda Licentiatavhandlingar 7 5 7 Forskningens ekonomi Intäkter forskning och forskarutbildning (mkr)284333339 Andel externa intäkter39%47%45% 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 3

4 2011-09-234 Mittuniversitetets forskning FORSKARUTBILDNING INOM 21 ÄMNEN FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDIER Biologi Data- och systemvetenskap Ekoteknik och miljövetenskap Elektronik Industriell produkt- & kvalitetsutveckling Kemi Kemiteknik Matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Teknisk fysik FAKULTETEN FÖR HUMANVETENSKAP Engelska Företagsekonomi Historia Hälsovetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Turismvetenskap Ämnesdidaktik

5 KRAV FRÅN STATSMAKTERNA Profilering och samarbete regionalt, nationellt och internationellt 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 5

6 UTVECKLING AV FORSKNINGENS INRIKTNING Sex temabaserade forskningsprofiler sedan 2003 Externt utvärderade 2007 Inför 2008 – forsknings- och utbildningsstrategi för 2009–2012 och delvis ett annat tänkande 2009 ny utvecklingsplan med profilering av forskningen utifrån visionen: –Skog och fjäll som resurser för näringsliv och tillväxt. En ny forskningsstrategi arbetas fram under 2011 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 6

7 2011-09-237 Mittuniversitetets forskning PROFILERADE FORSKNINGSOMRÅDEN Skogen som resurs Industriell informationsteknologi och digitala tjänster Hälsa, idrott och sportteknologi Turism och upplevelser  FSCN  STC  NVC – Nationellt Vintersportcentrum  ETOUR

8 ANDRA CENTRALA FORSKNINGSOMRÅDEN Entreprenörskap och företagsutveckling Bank, försäkring och pension Medier och kommunikation Lärande, bildning och kulturarv Kris och risk 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 8

9 Forskning inom alla vetenskapsområden Bland annat forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildnings- områden ÄMNESFORSKNING 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 9

10 CENTRUMBILDNINGAR CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer DEMICOM – Demokratiinstitutet ETOUR – turismforskningsinstitutet FSCN – Centre for Fibre Science and Communication network NVC – Nationellt vintersportcentrum RCR – Risk and Crisis Research Center Sensible Things that Communicate (STC) En centrumbildning vid Mittuniversitetet är ett större forskningsområde med betydande externa intressenter och som har tyngdpunkten av sin verksamhet förlagd till universitetet. 2011-09-23 Mittuniversitetets forskning 10

11 ÖVRIGA CENTRA OCH FORSKNINGSINSTITUT 2011-09-2311 Mittuniversitetets forskning Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) Centrum för rehabiliteringsforskning (CRF) Digital Printing Centre (DPC) Forum för genusvetenskap (FGV) Publika informationssystem


Ladda ner ppt "MITTUNIVERSITETETS FORSKNING. FORSKNINGENS UTVECKLING 2003–2010 Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal personår)"

Liknande presentationer


Google-annonser