Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämförelseprojektet Treårigt nationellt projekt, 2007-2010 Sveriges kommuner och landsting, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Finansdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämförelseprojektet Treårigt nationellt projekt, 2007-2010 Sveriges kommuner och landsting, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Finansdepartementet."— Presentationens avskrift:

1

2 Jämförelseprojektet Treårigt nationellt projekt, 2007-2010 Sveriges kommuner och landsting, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Finansdepartementet 190 kommuner har deltagit www.jamforelse.se

3 Jämförelseprojektet 29 nätverk En stor verkstad Ta fram resultatmått ur ett medborgar- och kommunledningsperspektiv, dvs vilken service och kvalitet erbjuds i kommunerna- vad får vi för skattepengarna? Lära av varandra

4 Jämförelseprojektet En styrgrupp och en projektarbetsgrupp. I styrgruppen ingår företrädare för kommunernas politiska ledning samt tjänstemannaledning. I projektarbetsgruppen finns tjänstemän utsedda av sin styrgrupp. 2 rapporter per år 10-12 nätverksmöten per år

5 Vad har nätverken arbetat med?

6 Vad pågår just nu i nätverken?

7 Axplock från olika nätverk

8 InsatsLundSigtunaSträngnäsTierpUpplands Väsby Uppsala Korttidsvistelse utanför hemmet (per dygn) 60 kr 78-104 kr * 50 kr45 kr41 kr Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Skoldag: 10 kr Lovdag: 46 kr Skoldag: 0 kr Lovdag: 0 kr Skoldag: 0 kr Lovdag: 57 kr Skoldag: 0 kr Lovdag: 50 kr Skoldag: 0 kr Lovdag: 0 kr 100 kr / månad Avgift den enskilde har f ö r mat/mellanm å l kopplat till insatsen * Beroende av ålder

9 Andel av de boende hade en individuellt vald semester under 2008 Axplock från olika nätverk

10 Fysisk tillgänglighet

11 Typfall, bostadsanpassning

12 Tillgänglighet via telefon 9 olika samtal/frågor

13 Informationsgivning Anpassad informationLundSigtunaSträngn äs TierpUpplan ds Väsby Uppsala Kommunens information är.. 1. anpassat enligt lättläst 033030 2. ger möjlighet att lyssna på informationen 030000 3. anpassad för synskadad. 333130 4. har information på teckenspråk 000000 Kommunfullmäktiges sammanträden 5 sänds via webb 330003 6. sänds via lokal tv 00000 7. sänds via lokal radio 030003 8. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare och målgrupper. 330000 SUMMA totalt poäng 249186166 Andel (%) av maxpoäng38 %75 %25 %4 %25 %

14 Olika statistik- och kostnadsmått Andel personer som har insats inom LSS/LASS och SoL, 0-64 år Förändring av andel personer med LSS- insats, jämförelser över ett antal år Kostnadsutvecklingen för LSS/LASS insatser Barn och ungas olika LSS-insatser

15 Handläggningstid Axplock från olika nätverk

16 Rättsäkerhet Axplock från olika nätverk

17 Kommundatabasen Nu och framöver.. www.kommundatabas.se

18 Kostnad/inv Ett diagram från www.kommundatabas.se

19 Kostnadsandel av totala driftkostnaden Ett diagram från www.kommundatabas.se

20 Kommundatabasen- insamling av resultatmått Äldreomsorg, 21+12 mått Individ och familjeomsorg, 10 mått Handikappomsorg/LSS, 17 mått Förskola, 15 mått varav 11 är frågor till förskoleenheten

21 Resultatmått inom LSS som kommer att kunna rapporteras in Totalt 17 mått Utredningstid, från ansökan till beslut Verkställighetstid, från beslut till att insatsen påbörjas 6 frågor till daglig verksamhet

22 Grupp och serviceboende Erbjuds alla som önskar en individuellt anpassad daglig aktivitet utanför bostaden? Har brukaren dagligt inflytande över den mat (huvudmåltid) som lagas och serveras? Det har inte förekommit våld eller hot inom de sex senaste månaderna i boendet?

23 Grupp och serviceboende Är det möjligt att bli sambo? Har brukaren egen nyckel till sin bostad? Har brukaren tillgång till egen postlåda? Får de boende vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd från boendet efter kl. 21.00? Får boende ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00?

24 Kommundatabasen Erbjudandet ut i slutet av maj 2010 Information ut under augusti Undersökningar i oktober Inrapportering/publicering november- december


Ladda ner ppt "Jämförelseprojektet Treårigt nationellt projekt, 2007-2010 Sveriges kommuner och landsting, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Finansdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser