Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn och Älvdalen (Ovanåker ej med i HO undersökningen) Nätverkets arbetsgrupp – ekonomer och beteendevetare Processar med varandra i nätverket och på hemmaplan samt tar fram underlag Skriver rapport Analysen sparas till den egna kommunen HO är vårt 4:e uppdrag

2 Vad har vi undersökt i HO (LSS) 2009?
Myndighetsutövning Personlig assistans Daglig verksamhet Grupp- och servicebostad Barn- och ungdom 0-22 år Informationsgivning

3 Utredningar per handläggare

4 Genomsnittlig utrednings- och verkställighetstid

5 Kostnad per utredning

6 ”Personlig assistans ”annan utförare än kommunen”
Boll-näs Hudiks-vall Ljusdal Nordan-stig Sand-viken Söder-hamn Älvda-len Andel brukare som valt annan utförare än kommunal 62 % 49 % 32 % 32% 43% 44 % 40 % Möjlighet att välja har funnits sedan 1994 Det är viktigt för brukaren att ”personkemin” är den rätta. Utifrån detta är det inte märkligt att andelen ”annan utförare än kommunen” är så hög. Bollnäs ”sticker ut” Beror det på hur marknaden på respektive ort ser ut? Finns det mål att sträva mot? Vad vill kommunen ha för mix??

7 Brukarundersökning Syfte: mäta brukarnöjdhet g.m. intervjuer.
Nöjdhet 75% i S-hamn till 82% i Älvdalen Kan du välja vilka arbetsuppgifter du vill ha? Svar; Är väldigt trött på ved…. Får du bestämma hur du vill ha det i lägenheten? Svar; Min syster vill bestämma! Har personalen i den dagliga verksamheten ett bra bemötande? Svar; Glömde en tvättid, personalen tjatar om det fortfarande.

8 Daglig verksamhetsindex

9 Kostnader relaterade till kvalitetsbild – daglig verksamhet

10 Kostnader relaterat till kvalitetsbild Grupp- och servicebostad
Bollnäs Hudiks-vall Ljusdal Nordan- stig Sand-viken Söder-hamn Älvdalen Kostnad per brukare, kr Kvalitetspoäng, brukarenkät max 50 p 40 Deltar inte 41 37 Kostnad per nöjd- hetspoäng, kr 14 021 21 805 - 21 287 14 022 17 760 16 957 Kvalitetspoäng, grupp- och servicebostads-index max 125 p 97 98 82 110 94 Kostnad per kvalitetspoäng, kr 5 781 8 900 7 384 7 934 5 723 6 705 7 396

11 Bostadsanpassning Hudik- svall Ljusdal Nordan- stig Sand- viken
Bollnäs Hudik- svall Ljusdal Nordan- stig Sand- viken Söder- hamn Älv- dalen Totalt antal bostadsanpassningar under 2008 162 366 102 78 259 243 Varav för barn- och ungdomar 0-22 år 1 12 13 5 Kostnad 2008,Mkr* 1,7 Mkr 8,2 Mkr 4,9 Mkr 1,6 Mkr 3,8 Mkr 3,9 Mkr - Kostnad i genomsnitt per bostads-anpassningsärende 10 493kr 22 404kr 48 039kr 20 512kr 14 671kr 16 049kr

12 Bedömningar av typfallen – bostadsanpassning för barn - och unga

13


Ladda ner ppt "Vilka är vi och vad gör vi i nätverket JÄMFÖRA?"

Liknande presentationer


Google-annonser