Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen PDL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen PDL"— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen PDL

2

3

4

5

6 Lägsta spärrnivå är vårdkontakt – spärrstaketet är vårdenheten

7

8 ITSA HSA ITSA SSA/HSA Regionstyrelsens beslut i VGR: Ansvarig avd
Regionkansliet får i uppdrag att i enlighet med de av arbetsgruppen Redovisade förslagen och definitionerna Vidta nödvändiga åtgärder avseende patienters möjlighet enligt patientdatalagen att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte. b) Ta fram förslag till grundläggande regionövergripande villkor för Behörighetstilldelning och spärr för åtkomst vid tillämpning av patientdatalagen samt regionövergripande regler för kontroll av åtkomst till patientuppgifter. c) Ange funktion för vårdens IT-stöd för anpassning till patientdatalagen. d) Lägga fram förslag till nödvändig revidering av regionens befintliga ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, samt Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet. ITSA HSA ITSA SSA/HSA

9

10 Regionstyrelsens beslut 2009-08-25

11 Vårdgivaren beslut Behörighetstilldelning – elektronisk
Följande funktioner (systemkrav) Stark autentifiering Aktiva val KIV VE HR/VC Samtycke Framgå att det finns ospärrade/spärrade uppgifter Hävning/forcering Logg/granskningsrutiner Signering/låsning

12 Uppdrag för regiongemensam funktion – RGF (centralisering)
Ansvara för enhetliga rutiner för ansökan med elektroniska mallar för samtliga förvaltningar, elektronisk lagring av behörigheter med historik samt registrering och historik av ansvarig tilldelare. Administrera avtalade behörigheter inom regionen för direktåtkomst för annan vårdgivare. Handha kortsiktig hantering av spärr, hävning av spärr samt ansvar för loggbegäran och vårdgivarkontroll. Inhämta manualer från prioriterade system. På lite längre sikt föreslås regiongemensam funktion successivt övergå att omfatta föreslaget införande av BIF-tjänsterna och utarbetande av regler för BIF.

13 PV FT SU SKAS NU SÄS Frölunda Kungälv Angered Alingsås
Melior Journal III Medidoc Obstetrix T4 Läkemedels-lista BFR Patientadm. System Antal FTE Tekn. Föruts. Klarg. i system PV N/A Via journal? FT SU SKAS NU SÄS Frölunda Kungälv Angered Alingsås System Förvaltning Lägga med antal behörighetsadministratörer som kolumn!??! Antal personal /FTE inom resp. förvaltning (ej VGR IT) som direkt/indirekt jobbar med behörighetsadmin. Sköts av VGR IT Sköts ej av VGR IT Håller på att utredas N/A = Ej applicerbart Tekn. Föruts. = Skapande av teknisk behörighet, ex. själva VGR ID’t eller användare i databas. Klarg. i system = Klargörande av användare och dess behörighet i aktuellt system. 13

14 Elektronisk behörighetsbeställning
Ungefär samma princip som för OTD - Stöd för attest i flera nivåer - Automatisk upplägg av konton i AD Koppling mot Västfolket för validering - Säker återkoppling av användaruppgifter Utrullning pågår hos förvaltningen SU Planering för regionalt införande pågår

15 Behörighetstilldelning och avslut
Regiongemensam funktion Enhetlig elektronisk ansökan – avslut Krav på kort ledtid Tydliga ansvar - delegering Lagring Översikt Verksamhetschefens ansvarsområde = vårdenhet Enhetlig klassificering av verksamhetschef Behovsstyrd tilldelning V 1 V 3 V 2 VC

16 Verksamhetschefens områden
HSA-ID VC 1 VC 2

17 Behörighetstilldelning
Syfte Vård och behandling och den administration som föranleds av detta - vårdrelation Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten Kvalitetssäkring Upprättande av dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning Framställning av statistik om hälso- och sjukvården

18 Uppdrag för Expertgruppen och sammansättning
Expertgruppen ska hantera; klassning av känslig information, tvister mellan verksamheter om behörighetstilldelning över behov, signering, låsning etc patientsäkerhetsfrågor inom området medverka vid kommande regler för BIF-tjänster i samverkan med regiongemensam funktion aktiv part i avtalsskivning med vårdgivare som regionen sluter avtal med inom regionen och mellan landsting Beslutande 2-3 september

19 Behörighetstilldelning organisation
KIV/ HSA Sys A BIF Sys B regler Sys C Anställd E-blankett Region gemensam funktion Verksamhets chef Sys D P-blankett Sys E Expertgrupp VG Regelverk

20


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen PDL"

Liknande presentationer


Google-annonser