Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan"— Presentationens avskrift:

1 Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan
Arbetsinriktad Rehabilitering/AIR Psykiatri Sahlgrenska och Centrumregionen, Göteborgs Stad Zophia Mellgren, AIR KOMPETENSCENTRUM FÖR SCHIZOFRENI vid Psykossektionen, Psykiatri Sahlgrenska

2 Ett projekt med hjälpmedel i fokus
Lägga grund för arbetssätt så att patienterna i största möjliga mån skall kunna tillgodogöra förskrivet hjälpmedel Öka tillgängligheten till hjälpmedel för patienterna

3 Hjälpmedel Att kompensera funktionsnedsättning och underlätta daglig livsföring Det finns en lång tradition i att förskriva hjälpmedel i Sverige Men… för personer med psykiska funktionshinder har det inte funnits specifika hjälpmedel och ingen tradition att förskriva…

4 Hjälpmedlet Handi -en specialanpassad handdator
2002 – Hjälpmedelsinstitutet (HI) uppmuntrade utveckling av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder AIR startade ett samarbete med teknikföretaget Handitek - har tillsammans utvecklat en del av de funktioner som finns i Handi och Handifon Handi är det första hjälpmedlet som tagits fram specifikt för denna grupp Handi har varit förskrivningsbar sedan 2003 och Handifon sedan 2007

5 Projektet - från idé till verklighet
Våren deltar AIR på en temadag om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder Boendestödjares intresse föder projektidé… …att boendestödjare skulle kunna vara en kompletterande länk mellan förskrivare och patient

6 Projektets upplägg 10 boendestödjare och 10 patienter
Ett personligt lån av Handi/Handifon Under projekttiden. Efteråt hjälp med förskrivning till patienter Handledningstillfällen på AIR/SU 2008 Support från Handitek Utbildningsdagar & studiebesök Utbildning i Handi-programmet Föreläsningar – Kognitiva hjälpmedel, Neuropsykologi, Metod, ESL Studiebesök – Hjälpmedelscentralen

7 Projektdeltagarna Patienter från Öppenvården inom psykiatrin - SU
Nio patienter - två män och sju kvinnor (sex av patienterna deltog under hela projekttiden, övriga minst 3 mån) Patienterna är ingen homogen grupp: - de kognitiva svårigheterna varierar - de har inte samma diagnos Boendestödjare från fem stadsdelar Två boendestödjare från varje stadsdel i Centrumregionen – Stadsdelsförvaltningen Centrum, Härlanda, Linnéstaden, Majorna, Örgryte. Nio boendestödjare - fyra män och fem kvinnor deltog under hela projekttiden

8 Studien i projektet Boendestödjarna - deras roll som handledare /stöd
Patienterna - ökad självständighet / aktivitetsnivå och därmed ökad livskvalitet

9 Projektet i ett helhetsperspektiv – intervjuer med boendestödjarna
Ett nytt sätt att tänka kring patientgruppen och deras möjligheter Nya möjligheter i yrkesutövandet – att de använder hjälpmedel i jobbet Patienterna Möjligheter för patienter som kanske aldrig hade blivit påtänkta har givits möjligheten att prova Handi Trygghet för patienterna med Handi

10 Patienterna - skattade före och efter…
CAN skattning – Camberwells Assassment of Need En skattning som klargör, beskriver patientens aktuella situation och hur olika behov är tillfredsställda/icke tillfredsställda på 22 olika livsområden

11 Skattningarna - positiva skillnader för patienterna
Mer självständig vid handling matlagning Mindre behov av hjälp vid sociala kontakter Från mycket psykotiska symtom till inga - ”tack vare datorn klarar patienten medicinering” Har en strategi hur hon skall göra vid psykos – uppger ett minskat behov av stöd från vänner och anhöriga Från mycket behov av hjälp att sköta sin hygien till lite – påminnelser i Handi 3 dagar i veckan Upplever själv allvarliga problem med hemmets skötsel för att sedan ange inga/måttliga problem tack vare pågående insatser… (boendestöd oförändrad åsikt)

12 Studien finns i en rapport…
På Kompetenscentrum för Schizofreni - KCS hemsida På FoU i Väst hemsida


Ladda ner ppt "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan"

Liknande presentationer


Google-annonser