Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling"— Presentationens avskrift:

1 - en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling
Antibiotikaresistens - en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling Bild 5 1

2 Antibiotikaresistenta bakterier
Orsaker Konsekvenser Åtgärder Eva Gustafsson, Infektionsläkare, Smittskydd Skåne

3 Omdömesgill antibiotikaanvändning
En svår balansgång Globala behovet av effektiva antbiotika Individens bästa Använda ab med förstånd. Varför gör vi detta? Bevara möjligheten till en effektiv antibiotikaterapi. Resistensutveckling är en oundviklig följd av antibiotikanvändning Tappar terap alt, förutsättn för moderns sjv Kostar nu--- annars ---framtidspanorama Omdömesgill antibiotikaanvändning Butler C et al. JAC 2001; 48:435–440 3

4

5 Yehuda Carmeli, Ekot, jan 2008
Israel – upprepade utbrott med multiresistenta tarmbakterier Initialt 1000 patienter drabbade, 400 döda Extrema åtgärder Tvättvakter – följsamhet till handhygien Påminnels till läkare/ssk varje morgon om vilka patienter som bär och hur hantera resistenta bakterier Bristande följsamhet = ingen lön Yehuda Carmeli, Ekot, jan 2008 5 5

6 Introduktion av nya grupper av antibiotika
Trimetoprim Streptograminer Oxazolidinoner Kinoloner Glycopeptider Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Makrolider Karbapenemer Aminoglykosider Penicilliner Cefalosporiner Sulfa

7 Upptäckt av antibiotika - enorma medicinska vinster
Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

8 Andel resistenta stammar
50 % 5 4 10 % 3 1 2 TID

9 När England och Wales förlorade slaget mot MRSA:
Personalneddragningar,Neddragning av antal vårdplatser,Neddragning av isoleringsplatser och mer kohortvård Förändrad sjuksköterskeutbildning Källa: Health Protection Agency. 9

10 Förekomst av vanliga luftvägsbakterier i näsa/svalg hos barn och personal i förskolan samt friska skolbarn (M Söderberg avhandling 1990) 10

11 Data source: ESAC

12 Korrelation mellan penicillinanvändning och
förekomst av penicillinresistenta pneumokocker AT, Austria; BE, Belgium; HR, Croatia; CZ, Czech Republic; DK, Denmark; FI, Finland; FR, France; DE, Germany; HU, Hungary; IE, Ireland; IT, Italy; LU, Luxembourg; NL, The Netherlands; PL, Poland; PT, Portugal; SI, Slovenia; ES, Spain; UK, England only. H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87

13 Antibiotikaresistenta bakterier -konsekvenser
Ökad sjuklighet i bakteriella infektionssjukdomar Ökad dödlighet pga fördröjda eller uteblivna behandlingsresultat Ökade kostnader pga dyrare antibiotikabehandling, längre vårdtider och ökat behov av sjukvårdsresurser Förlorad förutsättning för modern sjukvård

14

15 MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
Kromosomal, mec A Infektion: hud- o mjukdelsinfektion Bärarskap: hud, talgkörtlar, näsa/svalg Smitta Kontakt, direkt eller indirekt Vård, förskola, träningslokaler, utland Sår, hudinfektioner, eksem, drän, katetrar Kan överleva länge (veckor)

16 Antibiotikaval vid meticillinsensitiva (MSSA) och meticillin resistenta S aureus (MRSA)
MSSA säkert val före resistens- bestämning MRSA säkert val före Efter resistens- Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner Rifampicin 16

17 Källa: EARSS 2009

18 Andel invasiva MRSA per laboratorier i Sverige och Storbritannien

19

20 Smitta på sjukhus har skett på en kirurgklinik och en ortopedklinik
Smitta på sjukhus har skett på en kirurgklinik och en ortopedklinik. Smitta utanför sjukhus har två smittkedjor på två olika distriktssköterskemottagningar där patienterna har gått för omläggning av sår. Samtliga har haft korta smittkedjor om högst tre personer. 20


Ladda ner ppt "- en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling"

Liknande presentationer


Google-annonser