Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala rutiner Exempel September 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala rutiner Exempel September 2010."— Presentationens avskrift:

1 Lokala rutiner Exempel September 2010

2 Lokala anvisningar ”Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten följer övergripande inriktning/policy och mål för hjälpmedelsfrågor och kompletterar vid behov med lokala anvisningar”. Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel

3 Varje verksamhet skapar sina egna bilder utifrån sina lokala rutiner eller använder sig av befintligt material, exempelvis lokala webbplatser Här följer exempel på hur bilderna om lokala rutiner kan se ut Exemplen kommer från Vänersborgs kommun

4 Lokala anvisningar och riktlinjer
Förskrivarens kompetens Lokala rutiner vid förskrivning Avvikelsehantering, olyckor och tillbud Prioriteringsordning Lokala hjälpmedelsråd Grundutrustning Länkar till de egna lokala rutinerna. Vilka rutiner som ska vara med är upp till varje handledare, men här finns exempel på rutiner som kan vara viktiga att ha med. Handledaren själv planerar för hur de presenterar materialet, röd tråd, ordning mm. Till sista sidan Exempel från Vänersborgs kommun

5 Förskrivarens kompetens
”Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att de utsedda förskrivarna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för att arbetsuppgiften och att förskrivarkompetensen upprätthålls.” Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Introduktions- och utbildningsplan för ny hjälpmedelsförskrivare inom Vänersborgs Kommun Utbildningsplan för hjälpmedelsförskrivare – fördjupad nivå Här kan ni som handledare hänvisa till lokala dokument och riktlinjer Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

6 Lokala rutiner vid förskrivning
Förskrivning av personlyftar och selar Förskrivning av antidecubitusmadrasser Förskrivning av vårdarsängar Förskrivning och uppföljning av elrullstolar Rutiner vid korttidslån Kollektivtrafik Förtroendeförskrivning Dokumentation i Procapita (IT-stöd för journalföring) Här kan ni lägga upp egna rubriker efter behov med hänvisningar till lokala dokument. Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

7 Hantering av olyckor och tillbud
”Rutiner för avvikelsehantering ska finnas inom varje verksamhetsområde enligt SOSFS 1996:23, Anmälningsskyldighet enligt 5 § lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokal avvikelsehantering”. Ur Förskrivningsprocessen , HI Medicinteknisk avvikelse Lex Maria Avvikelserapportering i Procapita (IT-stöd för journalföring) Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

8 Prioriteringsordning
Prioriteringsordning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Vänersborgs Kommun Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

9 Lokala hjälpmedelsråd
”All förskrivning inom Västra Götaland bygger på att kostnadsansvarig har godkänt förskrivningen”. Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel där Primärvården Fyrbodal har kostnadsansvar Ansökan till Hjälpmedelsrådet Fyrbodal Uppföljning av speciellt kostsamma hjälpmedel Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

10 Grundutrustning ”Varje vårdenhet skall vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs”. Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Grundutrustningslista för Vård och Omsorg Vänersborg Hjälpmedelsgrupp Vård och Omsorg Exempel från Vänersborgs kommun Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer

11 Förskrivnings-processen
Handbok Hjälpmedels-försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "Lokala rutiner Exempel September 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser