Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL Tomas Svahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL Tomas Svahlin."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL Tomas Svahlin

2 Anpassat för MS SQL Server 2005 och förberett för Windows Vista.
Betydligt snabbare, framförallt Arkivfliken Förhöjd säkerhet – inloggning via Active Directory Journal.ini ersatt med lagring i registret. Pro Curis PACS/DICOM-server Nytt gränssnitt (XP) EdwardG2 Rita på bild. Hämta in digital video. Signeringslista för journalanteckningar. Förbättrade redigeringsmöjligheter av bildgruppering. Byt språk vid inloggning. Ny bildeditor för DICOM-objekt. Röststyrning. Registrera fler än två kategorier. Fortsätt på befintlig journal vid ny registrering. Förbättrad bildrapport. ArneG2 Gruppering av mätresultat med rubriksättning Förbättring av harmoniboxen, visar negativa värden.

3 F T V SMS

4 Rita på bild (overlay)

5 Röststyrning Diktering
Diktera i journalfliken eller daganteckningsfliken Lyssna Godkänn eller gör om Röststyrning Växla mellan flikar Skapa ny daganteckning Röstanteckning som alternativ till röststyrning?

6 Pro Curis DICOM Att lagra/läsa bildinformation och patientdata på,
ett för sjukvården standardiserat sätt. Möjlighet att kommunicera med enheter utanför den egna kliniken. Produkter med stöd för DICOM Pro Curis PACS/DICOM-server 2. Klientprogramvara: EdwardG2 ArionG2 ArneG2 PaulG2

7 DICOM-versioner DICOM Light DICOM Professional
Spara och läsa DICOM-objekt lokalt. Ett sätt att förbereda för en framtida implementering. DICOM Professional Möjlighet att kommunicera med enheter utanför den egna kliniken.

8 Bildeditor Dicom

9 Uppdatering till Generation2
Ingen kostnad Pro Curis skickar ut en CD och varje klient måste uppgraderas.

10 Licenshantering För att kunna administrera antalet samtidiga användare, har Pro Curis utvecklat en licensserver. Kostnadsfritt. Betala inte för mer än du använder. Vid installation köper kunden det antal licenser som man tror behövs. Dessutom installeras ett antal extralicenser som används temporärt om ordinarie antal licenser överskrids. Stegvis införande: Bildvisning (DICOM) Klienter

11

12 Ankomstregistrering via pekskärm
”PaLo är ett modernt system som ligger i tiden och som framförallt, uppskattas av ungdomarna. Personalen i receptionen avlastas och personalen i behandlingsrummen kan på ett enkelt sätt få information om vilka patienter som har anlänt.” Margaretha Olsson Kliniksamordnare/Ortodontiass. Kristianstad

13 Tandvårdsräkning KnutG2 tandvårdsräkning är baserat på de patientterapier som skall utföras. När patientens terapiplan är klar, överförs uppgifterna från EdwardG2 till KnutG2. Redan från behandlingens första dag, vet patienten hur mycket och vid vilken tidpunkt, den ska betala. Dessutom genereras fakturor till patient och/eller Försäkringskassa/Landsting med automatik.

14 SMS-påminnelse SMS-påminnelser sparar miljoner i tandvården. Genom att påminna om tandläkarbesök med SMS, har Folktandvården i Jönköpings län sparat 7,1 miljoner kronor. Betydligt fler, patienter, kom ihåg sina besök efter att de fått en påminnelse jämfört med Det var i januari förra året som systemet infördes i Jönköping för de patienter som var intresserade. Meddelandet skickas automatiskt till patienten dagen före ett besök, det rör sig i dag om 31,5 procent av patienterna. Computer Sweden

15 Kompletterande utbildning?
Kan du svara ja på nedanstående frågor? Ja, jag kan allt om ……… Bildserietagning Rapporter Hängning av bilder (Bildgruppering) Uppföljningsfliken Hälsodeklaration (Enkäter) Tillväxtserie Mjukvävnadsförflyttning i realtid i Arne Nya funktioner i fliken Kvalitetskontroll Skärmdumpar och export till HTML

16 Vad skall vi göra nu …. ?


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL Tomas Svahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser