Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsnätverk för Vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsnätverk för Vården"— Presentationens avskrift:

1 Informationsnätverk för Vården
Joakim Nordström Solution Specialist Integration and BI

2 Målet: En vy av patienten En vy av allting som berör patienten
En vy av vårdhistoriken

3 Målet: En vy av patienten En vy av allting som berör patienten
En vy av vårdhistoriken Inte samma sak som Ett system En databas En leverantör

4 Faktorer som spelar in Arbetsprocesser är olika – även inom samma verksamhet i olika delar av regionen System kommer och går, leverantörer kommer och går Alla vill åt samma håll och standardisera – men vi är inte där idag Informationsformat är färskvara

5 Övriga tjänster som önskas
Single-sign on (BIF) Loggning (BIF) Hantering av samtycke (BIF) Användning av RIV, VTIM Tjänstebaserad arkitektur, XML som bärare av informationen Enhetlig, proaktiv övervakning Robust, skalbart, spårbart och pålitligt

6 Två möjliga alternativ
Nytt system med sammanställd information Ingen påverkan i befintliga system Hög införandekostnad (nyutbildning av personal, ev. installation av klienter, mm) Befintliga system men synkroniserad information Möjlig påverkan i befintliga system Låg införandekostnad (Ingen kostnad för utbildning av personal, inga nya klienter)

7 Två möjliga alternativ
Microsoft har produkter och lösningar för båda alternativen Azyxxi/Sharepoint: Sammanställa all patientinformation i en personlig vy CHF/BizTalk: Synkronisera applikationer, system och IT tjänster

8 Sammanställd information
Ge en samordnad vy av samtlig information kring patienten i samtliga system i Kliniken / Avdelningen Sjukhuset Regionen / Länet Nationen

9 Synkroniserad information
Microsoft har ramverk och tillhörande produkter för att bygga kliniska IT tjänster, bl.a. CHF: Connected Healthcare Framework – ramverk och guidelines för att bygga SOA inom hälso- och sjukvården HCE: Health Connection Engine – kodramverk för att bygga ESB och SOA infrastruktur för vården BizTalk Server – produkt för att integrera, koordinera och följa upp informationsflödet mellan system och människor

10 En enkel demonstration
Inskrivning av patient i Melior som förs över till CareVue Daganteckningar förs över från CareVue till Melior Utskrivning från CareVue skickar slutanteckningar till Melior Siemens Melior Philips CareVue Chart

11 Tekniker och Produkter i Projektet
BizTalk Server Inskrivning i Melior skapar patient i CareVue Daganteckningar förs över från CareVue till Melior Utskrivning från CareVue skickar uppdaterad/sammanställd info till Melior Ingen* förändring i vare sig Melior eller CareVue Siemens Melior Adapter Adapter Philips CareVue Chart *justering av SP i SIE/VTT i Melior,och enkel justering av konfiguration i CareVue

12 Information flyttas automatiskt
BizTalk Server Melior skapar ett meddelande att inskrivning skett CHF hubben upptäcker meddelandet och tar hand om det Meddelandet översätts till från SIE till RIV Meddelandet översätts till RIV till HL7 och skickas till CareVue Siemens Melior Adapter Adapter Philips CareVue Chart SIE HL7 RIV

13 CHF Metoden kan appliceras i hela regionen, samtliga kliniker
Distribution av all relevant information mellan systemen Ingen dubbelregistrering Remisser, labbsvar, röntgenbilder, mm skickas mellan alla system som behöver den Journalsystem 1 Adapter Adapter Elvis BizTalk Server RIV Journalsystem 2 Adapter Adapter PACS RIS Adapter RIV Adapter Annat system

14 Vad har vi åstadkommit? All önskad patientinformation kan överföras automatiskt mellan samtliga system bevisat genom att föra information från två av de tyngsta systemen Ingen förändring för användaren Samma system som vanligt, men nu med kompletterad information Förenklade rutiner Man kan hitta mer i de ”vanliga systemen”, mindre manuella rutiner och pappersexercis

15 Nästa Steg Använda enkla elektroniska blanketter i SharePoint för inskrivning idag 27 pappersblanketter bara på 1 sjukhus Använda BAM/BI för att övervaka vårdtillfällen och vårdkedjor för patienterna och effektivitet och status i klinikerna / avdelningar i realtid idag manuellt arbete i 6 månader i efterhand för att ta fram enkla rapporter

16 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

17 Scenariot i Projektet Registrera Patient i Melior
Lösningen flyttar automatiskt över intressant information till CareVue Chart Notera Daganteckningar i CareVue Chart Daganteckningar skickas automatiskt till Melior Utskrivning av patient från CareVue Chart Sammanfattning/Utskrivning skickas till Melior

18 Registrera patient i Melior

19 CareVue Chart får patienten inskriven

20 CHF lösningen flyttar information till CareVue
Melior schemat

21 CHF lösningen flyttar information till CareVue
Mappning

22 CHF lösningen flyttar information till CareVue Chart
HL7 schema

23 Daganteckningar skrivs i CareVue

24 Daganteckningar förs över till Melior
Orchestration

25 Daganteckningar förs över till Melior
HL7 till RIV EHR

26 Patient skrivs ut från IVA i CareVue
Slutanteckningar skickas till Melior


Ladda ner ppt "Informationsnätverk för Vården"

Liknande presentationer


Google-annonser