Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att använda kontexthanterare vid integration

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att använda kontexthanterare vid integration"— Presentationens avskrift:

1 Att använda kontexthanterare vid integration
Cosmic – Picsara LiÖ:s tankar/idéer kring integrationen

2 Journalportal (single-sign-on)
Cambio Cosmic Vårddokumentation Vårdadministration Läkemedel Resursplanering Ext. journalreferenser Statistik och uppföljning Akutmodulen Operationsplanering Beslutsstöd psykiatri Meddelandehantering Digital diktering Link (samordn. vårdplan) Webbtidbok Fraseditor PiDos SIL XROS Klinisk kemi Klinisk immunologi Klinisk farmakologi Klinisk mikrobiologi Klinisk virologi Transfusionsmedicin Patologi / Cytologi Röntgen Klin fysiologi (inkl EKG) VÖS Vårdöversikter Historiska data från avvecklade vårdsystem Publicerade data från aktiva vårdsystem Obstetrix Cytodose PÖS – historisk patientöversikt Paratus Picsara BMS arkiv - historisk data från PV Komplementjournal - skannade dokument Master Befolkningsregister HSA Katalog för organisation/personal Vårdinformationslager (ESB för publicering) Nationell patientöversikt Andra huvudmän Kvalitetsregister Patient mfl. VILM - publicerad vårdinformation

3 Användaren loggar in i PC:n och startar Journalportalen
AD Användaren loggar in i PC:n och startar Journalportalen Idp-server Skapar SAMLbiljett HSA Startportal Autentiseringsagent SSO-applikation cmcapi cmcapi Kontexthanterare cmjapi cmcapi cmcapi Appl. klient x VÖS klient Ctx loggagent Webbappl. Webbappl. Appl. Server x SAML ver. VÖS server Ctx loggserver

4 Vad är Journalportalen?
En ikon på skrivbordet… …som startar en list överst på skärmen

5 Så här ser det ut när ”Stora ikoner” valts
”Göm automatiskt” är inte så mycket att visa…  Journalportalen blir osynlig tills muspekaren förs till överkanten av skärmen

6 Varför Journalportalen? Ett sätt att starta vårdapplikationer
Ett lösenord Enkel navigering Spara förhandsval Synkronisering patient

7 Picsara - Cosmic Involverade system/företag/kliniker: Picsara, Journalportalen, Cosmic, XROS, VPC LiÖ, FC IT LiÖ, Guide, Euromed Journalportalen/Cosmic huvudsystem. Sekretessregler/behörigheter styrs så långt som möjligt i Picsara från Journalportalen/Cosmic

8 Nya case: Bara de som har den profilen i sitt verksamhetsuppdrag kan skapa nya case - några per klinik (Registrerat av) Signera/låsa case: Ansvarig vårdgivare alt från signeringslistan

9 Titta på case: Alla som kan läsa journalen (men med regler enl nedan
Inga nya case direkt från Picsara. Personnummer kommer alltid från Journalportalen eller Cosmic

10 Kvar att lösa bla……… Behörighetsprofiler – Skapa case, låsa/sign case, titta på case Kopplingen avd/formulär i Picsara – klinik/avd i Cosmic ?????????……………………….

11

12 Nästa version……….. Skapa/beställa bilder i XROS
Underlag i Picsara vanliga foto (mott) HL7 standard Med tek utrustning Worklist Underlag i Piscara

13 Ingvar Ström Universitetssjukhuset Linköping

14

15


Ladda ner ppt "Att använda kontexthanterare vid integration"

Liknande presentationer


Google-annonser