Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts samverkande plattform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts samverkande plattform"— Presentationens avskrift:

1 Microsofts samverkande plattform
Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor Microsoft AB

2 Agenda Nulägesanalys – våra utmaningar Den samverkande plattformen
MS tekniska initiativ inom offentlig sektor

3 Utmaningar för offentlig sektor
Att med mindre resurser leverera bättre tjänster och service till medborgare Ekonomisk åtstramning Pensionsavgångar Behov att frigöra resurser för utvecklingsprojekt istället för drift Offentlig sektors kostnader för IT ligger på 29,3 miljarder kronor/år* Vi vill hjälpa till att sänka den kostnaden Top 3 prioriteringar bland våra kunder: Reducera kostnader Öka säkerheten Stödja innovation

4 IT investeringar – vad består de av?
Förväntad total IT investering under börsbubblan Miljarder dollar Faktiska IT investering Önskad mix 31% Mindre pengar för nya projekt. Föråldrad applikationspark 35 % Nya projekt 65 % Hantering och underhåll av befintlig infrastruktur 69 % Stort tryck för att sänka kostnaderna Source: McKinsey Source : Accenture

5 För mycket tid går åt till manuellt arbete
Vad lägger man tiden på? 53% 24% 23% 54% 17% 29% 56% 28% 58% 18% 60% 16% 62% 14% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100% Svar i procent Säkerhet Nätverk Händelser Prestanda Datalagring Konfiguration Grad av automatisering Manuell Skript Automatiserade verktyg För mycket tid går åt till manuellt arbete Source: IDC 2002, Microsoft Primary Quantitative Research. 400, 30 min phone surveys of IT professionals in data centers with 25 or more servers

6 Ökat värde, minskat arbete
Förbättringar PXE Minimum av arbete Komplexa lösningar Skript Svårt att anpassa Mycket arbete Dålig dokumentation Svårt att få kvalité Windows XP Active Directory 2003 Automatisk: Installation av OS Programdistrib. Självbetjäning Nedlåsning Patchhantering Tunna klienter Windows 2000 Pro Active Directory Fjärrinstallation Centrala policies Terminal Server MSI Windows 9.x / NT4 PnP Auto-installation

7 Microsofts tre initiativ
Trustworthy Computing (TWC) .NET Dynamic System Initiative (DSI)

8 Office System Windows Server System
Utvecklingsverktyg Övervakning, hantering, säkerhet Office System Exchange Server SQL Content Manage-ment Server SharePoint Portal Project BizTalk Identity Integration Windows Server System Applikations- tjänster Nätverk, Säkerhet, Katalogtjänst Windows Sharepoint Services File/Print Media Terminal Rights Mgmt

9 MS teknikinitiativ för kommuner
Infrastruktur Microsofts Kommundesign E-tjänster / E-förvaltning eGovernment Starter Kit E-ID och autentisering Tekniska lösningar med MS produkter MS Skolportal Paketerad lösning för att stödja pedagogisk verksamhet Connected Government Framework Whitepaper När MS pratar infrastruktur täcker det många områden. Vår ambition är att bygga produkter i allmänhet och Windows Server i synnerhet så att det adresserar alla dessa områden.

10 MS Kommundesign Hemarbetsplats (VPN) Adminnät Medborgare Skolnät
Internet Skolnät Kommungemensam: Katalogtjänst Meddelandesystem Portal Klienthantering

11 Tilläggsfunktioner i MSKD
Hemarbetsplatser med VPN med smarta kort Smarta kort för lärare (gemensamma datorer) Nedlåsning av servrar med IPSec 802.1x för säkert trådlöst/trådbundet nät Nedlåsning av elevdatorer (Software Restriction Policy) Självbetjäning: installation av OS och applikation Infrastruktur för autentiering av medborgare Detaljerad riskanalys Många kommuner har krav på distansarbete genom VPN, även om vi helst rekommenderar att man primärt använder mail och sharepoint portaler för arbete måste man ibland komma åt resurser och applikationer på intranätet. Då erbjuder designen en säker VPN lösning med smartcard och karantän, inbyggd inbyggd i Windows Server 2003. Att använda smarta kort för känsliga konton och servrar är naturligt eftersom det är svagaste länken, och har fullt stöd i plattformen. IPSec och eller 802.1x för säkra nätverk är mycket viktigt – genom dessa tekniker så kan man garantera att inga andra maskiner än de man har full kontroll över, får ansluta sig till nätverket. MIIS för att synkronisera andra kataloger, och försäkra god katalogkvalitet över hela organisationen. I nedlåsningen av standardklienten rekommenderar vi även att man använder software restriction policy för att hindra okända program från att köras. Lyckas man implementera detta behöver man egentligen inte köra antivirus – eftersom inga okända program kan köras. Vi kan hjälpa till med zero-touch deployment och framför allt provisioning – för att uppnå en IT miljö där en användare under hela livscykeln i organisationen kan få administrationen automatiskt eller sköta den själv, allt ifrån att få ett konto och de applikationer han behöver, till att beställa/installera nya godkända applikationer. Om kommunen har specifika krav eller vill ha bättre kontroll över riskerna och hotbilden kan vi leda en mer detaljerad riskanalys. Med fokus på att hitta viktigaste risker och effektivaste motåtgärder för att minimera riskerna.

12 E-government starter kit
Kommunanställda Applikation Medborgare Applikation Affärspartner Internet Applikation E-gov starter kit Front-End E-gov starter kit Back-End Andra myndigheter Applikation

13 Sambruk och Programverket?
Utveckling av kommunala adaptrar Vem ska äga, förvalta och supporta dem? MS Biztalk Server Adapter Adapter Adapter Adapter

14 Information Bridge Framework
Plattform för 24-timmarstjänster Information Bridge Framework Word 2003 Excel Outlook InfoPath Project Internet Explorer Visio Medborgar- tjänster Sharepoint Intranät och portal XML + Web Services Windows Server System AD Service Oriented Architecture Designed to work “better together” Verksamhetssystem XML Web Services or adapters

15 Hantering av E-ID i en MS-baserad 24-timmarslösning
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Medborgar- tjänster Windows Server 2003 Kommunal CA (Certificate Authority) Nationell CA Infratjänsten / Bank-ID / E-ID / SAMSET etc. Det går att bygga filters i ISA Server som hanterar olika typer av authentiering/certfikad

16 Summering Kundanalyser påverkar vår utveckling
Vår plattform kan hjälpa er nå era mål Connected Government Framework Whitepaper för infrastruktur, e-tjänster och e-ID

17 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Ladda ner ppt "Microsofts samverkande plattform"

Liknande presentationer


Google-annonser