Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa tillvägagångssätt Registrera ny intervju i BCFPI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa tillvägagångssätt Registrera ny intervju i BCFPI"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa tillvägagångssätt Registrera ny intervju i BCFPI

2 Ett snabbare sätt för den som skall lägga in en ny intervju är att direkt gå in under rubriken ”Interviews” Klicka på search Skriva in minst tre av de första bokstäverna i klientens efternamn i rutan som visar sig

3 Om klienten inte redan finns i systemet klicka på ”Add” i huvudmenyn till vänster – då visar sig följande sida ”Add interview Wizard” 1)Fyll i alla fält genom att markera rätt alternativ i rullisten - klicka sedan på ”next” 2)Nästa steg är att namnge patienten klicka på ”add Client” sedan ”next” Bilden som kommer fram ser ut så här – fyll i dessa fält sedan ”next” 3) Specificera vem som intervjuas (informant) Fyll i alla fält (utom telefonnumret i Demon) Klicka ”next”

4 Att lägga till viktiga datum
Datum då remissen kom in eller förälder kontaktade mottagningen Datum för första besök (ifylls när det verkligen ägt rum) Vilket ” läge” avser intervjun. Nytt ärende (vårdepisod) alltid ”Before” Datum för avslut (när det verkligen avslutats) En ”förstagångsintervju” ser ut på detta sätt ifyllt. När du är klar klicka på ”next” Här kan du senare komplettera med datum för första besök & avslutning Här är uppgifterna ifyllda. Om du finner något fel – klicka på ”previous” annars ”Save” Markera aldrig denna

5 Bilden som visar sig är en sammanställning av de uppgifter du lagt in – du kan fortfarande ändra genom att klicka på ”Edit” De uppgifter som samlats in så här långt kan göras under pågående nyanmälanssamtal. När uppgifterna lagts in tas med givande att genomföra intervju samt ges förklaring om fortsatta handläggningen. Medgivandet markeras i rullisten ”yes” Intervjuformuläret med kontaktuppgifter för den som skall intervjuas ligger nu i systemet, färdigt för intervjuaren att ta fram vid tillfället då intervju skall genomföras. För fullständiga personuppgifter på patient/klient (adress, telefon mm) kompletteras det på personkortet. Sök rätt personkort i huvudmenyn under ”persons” genom att där klicka på search|skriv in namn på klient. Momenten så här lång kan förberedas av annan än intervjuaren och kräver lägre behörighet i systemet När intervjuaren sökt rätt på det förberedda formuläret sklicka den på Eller ”Edit” för att ev ändra

6 När intervjun är färdigställd
Att informera om och inhämta medgivande för uppföljande intervju (Utvärdering) Klicka på ”interview tools”|”Finish interview” Då kommer möjlighet att ange medgivande (Consent) OBS!! När du klickat finish interview är svarsalternativen låsta När du markerat yes och ”next” Kommer denna bild Här ska du ange hur den intervjuade önskar bli kontaktad (uppgifterna bakom rullisten har lagts in tidigare)

7 Nästa steg är att det finns möjlighet att kommentera kontaktvägen
Nästa steg är att det finns möjlighet att kommentera kontaktvägen. Skriv en kommentar Klicka sedan ”next” Nedan en summering av medgivandet Om du är nöjd: Klicka ”Finish” Varför detta medgivande: Dels är det en möjlighet redan på detta stadium informera om utvärdering, dels om det är så att din klinik har lagt ut utvärderingar på entreprenad. Den kontaktinformation information du angett här kan då mailas till den enhet som skall utföra den utvärderande intervjun. OBSERVERA att denna enhet inte får ta del av den tidigare intervjun.


Ladda ner ppt "Alternativa tillvägagångssätt Registrera ny intervju i BCFPI"

Liknande presentationer


Google-annonser