Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mjukvara och nätverk Vad är det?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mjukvara och nätverk Vad är det?."— Presentationens avskrift:

1 Mjukvara och nätverk Vad är det?

2 Mjukvara Man delar upp programmet i 2 olika ämnen
1.Systemprogram – Operativsystem m.m. 2. Applikationsprogram – Word, Excel, Power Point, helt enkelt olika tilläggsprogram

3 Operativsystem Några olika operativsystem är Microsoft Windows, Mac, Linux, BSD och Solaris. Ett operativsystem är ett datorprogram som används för att underlätta användandet av en dator. Operativsystemens funktioner är t.ex. att hålla reda på alla program som körs och att se till att det fungerar bra, man kan säga att operativsystem är datorns ordnings vakt.

4 Funktioner Mjukvara uppdateras hela tiden då tekniken går framåt. Ett system som man då har infört är ett decimal system som visar de olika versionerna som exempel Photoshop 4.0, Photoshop 4.1, Photoshop 5.0 då ser man vilken version som är den senaste. Grafiskt gränssnitt är de olika layouter som man har på de olika programmen på en dator. Det är det som underlättar användandet av en dator.

5 Nätverk Nätverk och deras funktion är att man kan koppla ihop dator och påverka flera samtidigt genom att överföra data till varandra. Det har blivit en stor hit på 2000-talet bland speciellt ungdomar då man kan sitta och spela med varandra. Men även inom arbetsplatser då man kan överföra data och dela resurser. Nackdelar med nätverk är att andra personer kan komma in i sin egen dator. Man kan ta del av det som händer på din dator.

6 Internet Internet är världens största datornätverk.
Internet ger möjlighet att dela och överföra information världen över. Det här har gett stora möjligheter för stora företag och organisationer att kommunicera med varandra världen över. Med hjälp av Internet kan nyheter spridas snabbt. Internet fungerar även som ett kommunikationsorgan för privatpersoner.

7 Webbläsare e-post och FTP
Webbläsare, e-post och FTP är olika program som använda inom Internet. FTP är ett program som ger möjlighet att överföra filer på Internet. E-post är en av de första kommunikations möjligheterna på Internet. E-post kan bara användas mellan personer och inte mellan servrar för då behöver man FTP som vi nämnde ovan. Webbläsare är ett program för att hämta, tolka och återge dokument kodade i HTML (HyperText Markup Language) och XHTML (Extensible HyperText Markup Language) dessa program hjälper till att visa dokument över nätet

8 Klient och Server Klienten hanterar information från servern.
Server är en Central dator där du lagrar information.

9 Intranät Det är intranätet som bestämmer vilka som ska få tillgång till vad inom systemet. Det är tänkt att personer inom det ”egna” företaget ska få tag på informationen här med det kan även finnas externa konton som ger utomstående tillgång.

10 The End


Ladda ner ppt "Mjukvara och nätverk Vad är det?."

Liknande presentationer


Google-annonser