Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 6 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 6 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 6 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se
Datorkommunikation Lektion 6 Mahmud Al Hakim

2 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Vad är Internet? Internet är det största nätverket av alla, även kallat Nätet. Internet består av många nätverk som är kopplade till varandra. Den vanligaste tjänsten på Internet är WWW (World Wide Web). Internet ägs och kontrolleras inte av någon enskild organisation eller något enskilt företag. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

3 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Internets historia Internet har sitt ursprung i ett nätverk skapat 1969 av det amerikanska försvarets forskningscentrum. Tanken var dels att motverka att viktig information skulle förkomma, dels att det skulle vara svårt att i ett enda slag sätta nätverket ur bruk. Nätverket kallades ARPANET. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

4 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Hur fungerar Internet? Material (webbsidor, bilder, filer) placeras på en server som är kopplad till Internet. Den som vill ta del av materialet kan ansluta sin dator till Internet och använda ett särskilt program s.k. webbläsare för att skicka en förfrågan till servern. Servern skickar informationen i form av datafiler till den som dator som begärt informationen. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

5 Stamnäten – Internet Backbones
Den fysiska delen av Internet består av den samling huvudledningar och noder som är själva stommen (ryggraden) för Internet. Detta kallas för stamnät (eng. Internet Backbones). Stamnäten är ”digitala motorvägar” där information överförs i höga hastigheter. Förbindelsen över Atlanten mellan Europa och USA, är ett exempel på ett stamnät. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

6 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Router Routerns uppgift är att vidarebefordra information till en annan router. En router håller reda på vilka datorer som finns anslutna på de olika näten, så att informationen (datapaketen) vet vilka vägar som är framkomliga. Alla datorer som är kopplade till Internet har en egen unik adress. De viktigaste uppgifterna för en router är att bestämma datapaketens väg till mottagaren, hålla reda på adresserna och rapportera eventuella fel. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

7 Internets Standardiseringsorganisationer
IETF - Internet Engineering Task Force IETF är Internets standardutvecklingsorgan. W3C - The World Wide Web Consortium Utvecklar standarder för webbteknik t.ex. HTML, XML och CSS. ITU - International Telecommunication Union Utvecklar standarder eller rekommendationer inom telekommunikation och WAN-tjänster t.ex. ATM och ISDN Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

8 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Protokoll på Internet Alla slags datorer kan anslutas till Internet. För att göra detta möjligt behövs ett program som kan kommunicera med nätverket. Detta program är en protokollprogramvara med TCP/IP som kan Internets språk. T.ex. PC/TCP, MacTCP, SLIP eller PPP Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

9 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Vad är ett protokoll? Ett protokoll är en samling regler för hur kommunikationen skall ske mellan olika datorer. OBS! Detta måste finnas för att kommunikationen skall fungera. Ett protokoll skapar en teknisk samverkan som gör kommunikation och dataöverföring lättare. Man kan likna ett protokoll vid de mänskliga språkets regler. Det underlättar om man håller sig till gemensamma regler när det gäller ords betydelse. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

10 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
TCP/IP TCP/IP är det grundläggande kommunikationsprotokollet på Internet. TCP/IP står för Transmission control protocol / Internet Protocol. En viktig funktion är att kommunikationen skulle upprätthållas även om någon av datorerna inte fungerade. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

11 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Hur fungerar TCP/IP IP (Internet Protokoll) delar upp information i mindre, hanterbara delar och adresserar dem. TCP är ett överföringsprotokoll som sänder iväg dessa delar till önskad adress och sätter samman dem vid framkomsten. Under denna process utförs också en avancerad kontroll så att all data är OK vid framkomsten, och att inga fel har uppstått vid överföringen. Den stora fördelen med TCP/IP är att det gör möjligt för data att söka sina egna vägar genom ett nätverk. Tips: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

12 De olika protokollen i TCP/IP
Det finns två olika klasser av protokoll inom TCP/IP-gruppen. Protokoll på nätverksnivå som arbetar osynligt för oss t.ex. IP Protokoll på applikationsnivå som är synliga för användare medan de arbetar t.ex. filöverföringsprotokollet FTP (File Transfer Protocol). Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

13 Tips: Warriors of the net
Ericssons film om hur Internet fungerar [ca 25 min.] Finns på många olika språk. Ladda ner filmen här: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

14 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Inlämningsuppgift 6 Vem eller vilka har uppfunnit Internet? Vem eller vilka bestämmer standarderna på Internet? Vad är ett protokoll? Beskriv hur TCP/IP arbetar på Internet. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,


Ladda ner ppt "Lektion 6 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser