Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MSB:s statistik och IDA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MSB:s statistik och IDA"— Presentationens avskrift:

1 MSB:s statistik och IDA
Karoline Sjölander Mikael Malmqvist

2 Statistik och analys Statistik kring olyckor, säkerhets- och krishanteringsarbete. Analyser för att ge bilder av läget, trender och samhällskostnader utmed hela hotskalan. Erfarenhetsåterföring - Fördjupade utredningar kring olyckor.

3 Ledord - Enkelt, snabbt och aktuellt
Snabbt – Tillhandahåller statistik från våra databaser direkt på webben. Enkelt - Lättare att hitta och använda MSB:s statistik. Aktuellt – Statistik uppdateras så fort vi uppdaterat våra databaser. Preliminär statistik.

4 Webbadresser: ida.msb.se www.msb.se/statistik

5 Övningsexempel

6 Brand i bostad Hur ser trenden ut för bränder i bostäder i ditt län?
Vilken är den vanligaste brandorsaken i ditt län de senaste fem åren? Vilken brandorsak är vanligast för villor/radhus respektive flerbostadshus? Fördjupad statistik för de två första. För den tredje behöver vi gå till djupdyket, vi tar den senare.

7 Trafikolyckor Vilken veckodag under 2012 åkte räddningstjänsten på flest larm till trafikolyckor? Vilken tid på den veckodagen? Fördjupad statistik, Räddningstjänstens insatser, här måste man välja Trafikolyckor Veckodag: Fredag Tid: 16-17

8 Tillsyn Hur många genomförda tillsyner enligt LSO i förhållande till antalet objekt som omfattas om av skyldigheten att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet gjordes 2011 i din kommun/räddningtjänst? Fördjupad statistik, Uppföljning av kommuners arbete, Till uppföljning av LSO, Välj område Tillsyn och brandskydd

9 Tillsyn Hur stor andel kvinnor var anställda på heltid i räddningstjänsten i dina olika Kommuner/räddningstjänster 2012? Har det förändrats över åren? Fördjupad statistik, Uppföljning av kommuners arbete, Till uppföljning av LSO, Välj område Tillsyn och brandskydd

10 Personskador Hur ser riskbilden ut i din kommun när det gäller personskador. Vilken är den vanligaste personskadan? Vilken åldersgrupp drabbas i störst utsträckning? Socialstyrelsens data : Hur ser riskbilden ut i din kommun när det gäller personskador. Vilken är den vanligaste personskadan? - Vilken åldersgrupp drabbas i störst utsträckning? Vilken personskada är vanligast hos män respektive kvinnor? Vilken olyckstyp dör det flest människor i din kommun?

11 Personskador fortsättning
Hur många döda i vägtrafikolyckor var det 2010? Vilken kommun har flest antal döda per 1000 invånare? Vilken åldersklass löper störst risk att dö i en trafikolycka? Fördjupad statistik, Personskador vid olyckor, döda i olyckor (DOR)

12 Förekomst av brandvarnare
Andel fungerande brandvarnare i länet? Vilka kommuner har du data för? Titta på kommunbladet. Här finns länssiffran. I indikatordelen finns varje kommun för sig.

13 Dödsbränder Hur många dödsbränder inträffade 2012 och hur många omkom?
Vilken är den vanligaste brandorsaken vid dödsbränder? Det finns 3 källor för döda i bränder. MSBs dödsbrandsinsamling Socialstyrelsen DOR Räddningstjänstens insatser

14 Bränder i byggnader Hur många bränder i åldringsvård kallades räddningstjänsten till 2010? Vilket var det vanligaste startföremålet vid dessa bränder? Fördjupad statistik, Räddningstjänstens insatser. För att se startföremål måste man välja Bränder i byggnader

15 Brand i bostad fortsättning
Hur ser trenden ut för bränder i bostäder i dina kommuner? Detta kan du få fram i fördjupad statistik, men har du många kommuner är det lättast att gå till djupdyket. Djupdyket är mest lämpad här.

16 Brand i bostad fortsättning
Hur ser trenden ut för bränder i bostäder i dina kommuner? Hur många bostäder hade fungerande brandvarnare enligt räddningstjänstens bedömning 2012 i ditt län? Djupdyket är mest lämpad här.

17 Har ni frågor eller funderingar?


Ladda ner ppt "MSB:s statistik och IDA"

Liknande presentationer


Google-annonser