Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet"— Presentationens avskrift:

1 BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet

2 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Stellan Dahlberg BioWaz A/S - BioWaz AB Vessigebro utanför Falkenberg Processtekniker och anläggningsbyggare Bor på en liten gård men driver inget egentligt lantbruk Energi- och miljöengagemang sedan tonåren

3 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
KAN VI BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE MED MILJÖANPASSAD ENERGI PÅ VÅR GÅRD?

4 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
KAN FÖRSÄLJNING AV ENERGI BLI ETT LÖNSAMT TILLSKOTT PÅ GÅRDEN?

5 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Svaret på båda frågorna I PRINCIP JA

6 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
BIOGAS – VAD? Energigas som produceras från organiska råvaror Kommunalt rötslam och kommunalt avfall. Stallgödsel. Ev. Energigrödor och/eller avfall Slaktavfall/ veg. Oljerester m.m.

7 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Rågas 60% Metan CH4 40% CO2 Spår av H2S Biometan/Fordonsgas 95 – 98 % CH4 0% H2S

8 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Mesofil process 25 – 40 C Termofil process Över 45 C Mesofil – regel i mindre anläggningar

9 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Potential för energiproduktion 21 millioner ton stallgödsel 14 – 17 TWh ( Forsmark 22 TWh) 3 TWh från stallgödsel

10 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Hur mycket gas blir det? ( Nm3 metan/ton TS) Nötgödsel 170 m3/ton Svingödsel 260 m3/ton Hönsgödsel 350 m3/ton Vallgröda 270 m3/ton Slaktavfall 900 m3/ton 1 m³ METAN = 1 LITER OLJA

11 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
BIOGÖDSEL Nedbrytning av organiskt bundet kväve till ammoniumkväve Mindre luktstörningar. Mindre grobart ogräsfrö Minskat kvävetillskott Omräknat från kostnad för handelsgödsel är värdet ca 15 kr/ton biogödsel Rötning av växtdelar kan vara effektivare än nedplöjning

12 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Användning av gasen

13 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Värmeproduktion Gaspanna Överskottsvärme från el- produktion Direkt värmeproduktion är den enklaste användningen. Låg investering och god lönsamhet om det finns ett värmebehov i verksamheten eller närliggande fastigheter. Ett specialfall kan vara växthus där en dubbel effekt kan erhållas – värme + förhöjd koldioxid ( + ev. ljus)

14 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Elproduktion Gasturbin Ottomotor Dieselmotor – dual fuel (diesel/rapsolja + gas) Stirlingmotor + generator i samtliga fall Produktion av egen miljöanpassad el är i många fall önskvärt. Investeringarna i utrustning är i många fall ganska höga. Ottomotor och dieselmotor kräver löpande underhåll. Valet av teknik skall övervägas noggrant ca 30 % el och 70% överskottsvärme

15 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Fordonsgas Scrubber-anläggning Komprimering/nedkylning Membranfiltrering Gemensam anläggning i lokalt gasnät (Brålanda-modellen) Uppgraderingsanläggningar ligger fortfarande i ett kostnadsintervall som kräver stora volymer för att vara lönsamma. (MSEK 2,5 och uppåt). Utveckling pågår mot mindre enheter men inget finns ännu på marknaden. Fordonsgas är idag den mest lönsamma produkten.

16 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Traktor med Dual-Fuel som drivmedel 10 % diesel/RME 90 % CBG – komprimerad biogas Källa bilder: Gert-Jan Rap, Holland

17 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Koldioxidutsläpp för olika biobränslen relativt bensin/diesel 100% -55% -65% -80% -85% -180% Källa: Pål Börjesson LTH

18 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
LÖNAR DETTA SIG?

19 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
VAD MENAR VI MED – LÖNAR SIG? Hur mycket räknade du på den senaste traktorn? Vad ställde du för lönsamhetskrav på den senaste personbilen?

20 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Lönsamheten ur miljösynpunkt är helt solklar Avsevärt mindre klimatpåverkande gaser Mindre fossila bränslen Mindre kväveläckage

21 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
SLUTSATSER Lönsamheten i en biogasanläggning är till mycket stor del beroende av den egna energi- användningen. Med ett fullt utnyttjande av energin kan vi nå långt mot självförsörjande med en mycket god ekonomi + mycket gynnsamma effekter på miljöpåverkan

22 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
SLUTSATSER Gynnsamma fall: Smågrisuppfödning med stort energibehov Möjlighet att sälja värme till bostäder e.d. Närhet till växthusanläggning Anslutning till gasnät med gemensam uppgradering

23 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
KAN VI BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE MED MILJÖANPASSAD ENERGI PÅ VÅR GÅRD? JA

24 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Kan energiproduktion bli ett ”nytt produktionsben” som bidrar till lönsamheten på gården? JA

25 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket
Ett stort tack för att jag fick möjlighet att presentera mitt budskap och för ert visade intresse. Hjärtligt välkomna med frågor m.m. nu eller senare


Ladda ner ppt "BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser