Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Petr Leitner 3: e generationen av fluidreaktorer EUROFERT s.r.o.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Petr Leitner 3: e generationen av fluidreaktorer EUROFERT s.r.o."— Presentationens avskrift:

1 Petr Leitner 3: e generationen av fluidreaktorer EUROFERT s.r.o.

2 Under de senaste 40 åren har vi samlat på oss erfarenheter av slamförbränning (termisk likvidation) - det senaste var vid två projekt i Tjeckien. Detta var en källa till värdefull information samtidigt som vi fick praktisk erfarenhet av de senaste teknologierna. Tack vare detta är vi nu redo att presentera en modern förbränningsstation som är mycket effektivare än andra konkurrerande teknologier på marknaden.

3 Mängden av slam ökar fortfarande, delvis beroende på effektivare reningsverk men även på utbyggnaden av avloppssystem.

4 Nuvarande slamlikvidation, dvs deponi eller som jordförbättrings medel, är i längden orimlig. Vi kan inte belasta vår miljö med varken toxiner eller tungmetaller som hamnar i vår näringskedja.

5 Termisk likvidation (TL) i direkt till anslutning till slamuppkomst, dvs i reningsverk eller energistationer, är det bästa sättet att ta hand om problemet. Vid detta förfarande reduceras dessutom kostnaderna för slamtransporter med ca 90 %. Aska klassificeras för det mesta inte som farlig avfall.

6 I våra fluidreaktorer kan både förruttnat och oförruttnat slam processas. Detta gör att kostnaderna vid byggandet av nya reningsverk kan minska avsevärt. Ev kan man vid ombyggnad av existerande anläggningar hoppa över kraftvärmedelen.

7 … vi vet och har svaret - nämligen fluidreaktorer Eurofert MK 3…

8 • Effekt från 0,5 T/tim och uppåt, (torrsubstans 22-28 %) • Vid optimala förhållanden ligger förbrukning av hjälpbränsle (naturgas/biogas) under 15m3/t av slam • Minimal energiförbrukning • Automatisk drift med minimalt tillsynsbehov • Väldigt rena emissioner • Enkel transport, montering och reparation tack vare modulkonstruktion vilken kan användas över hela världen • Användbar även för industriellt slam

9 Invånarantal 100 000, bearbetning 1t/t Fluidförbränningsstation

10 • Input: förruttnat och oförruttnat slam, torrsubstans 22-28 % • Samförbränning: organiskt material, biomassa efter bearbetning • Output: stoft med använda sorbenter, ca 12-15 % av ursprungligt slam • Kan nyttjas för värmeproduktion

11 • Liten ventilerad och isolerad hall med lätt entresol konstruktion • Vid ev avställning på vintern tempereras hela teknologin • Reaktorkonstruktionen nyttjar moderna material samt senaste system MOR ( mätning och reglering )

12

13

14

15

16

17

18 •Studie av lokaliteten samt beräkning av anläggninggens effektbehov •Nödvändiga underlag för byggnation... •Projektdokumentation •Nyckelfärdig leverans •Testkörning, testdrift, personalutbildning •Garanti- och postgarantiservice EUROFERT s.r.o.

19 Kontakt i Scandinavien : Milan Singer Mobil: 0708 877162 E-mail: misig48@hotmail.commisig48@hotmail.com Henrik Ligmajer Mobil : 0703 438870 E-mail: henrik.ligmajer@seaside.sehenrik.ligmajer@seaside.se


Ladda ner ppt "Petr Leitner 3: e generationen av fluidreaktorer EUROFERT s.r.o."

Liknande presentationer


Google-annonser