Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5000 meter tvärs Öresund Jag ska berätta om 5000 meter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5000 meter tvärs Öresund Jag ska berätta om 5000 meter."— Presentationens avskrift:

1 5000 meter tvärs Öresund Jag ska berätta om 5000 meter.
Det är längre av de flesta av oss har lust att löpa, men ändå mindre än vägen de flesta av oss har till sitt arbete. 5000 meter är också avståndet mellan Sverige & Danmark i norra Öresund. Det är så tätt på att det ganska enkelt kan kikas över till den andra sidan och det är vanligt att vi tar en tur över till våra grannar. Men dessa 5000 meter betyder också att våra länders energisystem till största delen är åtskilda.

2 HH Fjärrvärme Koppla samman fjärrvärmenäten i Helsingborg och Helsingör med ledning under Öresund! Vi har fått en idé: koppla samman fjärrvärmenäten i Helsingborg och Helsingör med varandra! Vi kallar det för ”HH Fjärrvärme”. Utvidgning av fjärrvärmenät tvärs Öresund Johan Winberg, Öresundskraft Malthe Jacobsen, Forsyning Helsingør

3 Fjärrvärme Helsingborg & Helsingør
ÖRESUNDSKRAFT Forsyning Helsingør Kundeunderlag & salg 2012 ~1100 GWh ~180 GWh 2025 (potential) ~370 GWh Transmissionledninger Landskrona evt. Ängelholm, Lund Nivå, Kokkedal, Hørsholm, Hornbæk Produktionskapacitet Kraftvärme (pellets) 138 MW Gasturbin (gas) 53 MW Pannor (gas+olja) 240 MW Värmepump 30 MW Spillvärme 40 MW Biogas MW Kraftvärme (avfall) 60 MW Total 563 MW Kraftvarme (gas) 44 MW Kedler (biomasse) 6 MW Kedler (gas) 66 MW Affaldsvarme (sommar) 5 MW Total 121 MW 2025 (strategi) Kraftvärme (bio) 140 MW Gasturbin (gas) 53 MW Pannor (bio) 240 MW Värmepump 30 MW Kraftvärme (avfall) 60 MW Total 563 MW Kraftvarme (biomasse) 54 MW Kedler (biomasse) 14 MW Geotermisk/biomasse 34 MW Total 168 MW Forsyning Helsingør vurderer at der er store potentialer for udvidelser af forsyningsområdet i det kommende ti år. Samtidig planeres en omstilling til biomassebaseret kraftvarmeproduktion, evt. suppleret med geotermisk varme, således at naturgas som grundlast udfases og kun indgår som spids og reservelast når det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk udfases. Samtidig kan der blive behov for at forsyne udvidelser i andre forsyningsområder.

4 Möjliga effekter Minskad fossil spetsproduktion
Eliminerade lagringskostnader Undvika/senarelägga investeringar Bättre tålighet mot störningar Mer kostnadseffektiv produktion Bland anledningarna till att vi intresserar oss för en sådan ledning är att vi tror att den skulle leda till mindre användning av fossilt bränsle, vi skulle minska kostnader för lager, vi kan skjuta investeringar längre fram i tiden, vi skulle bli mindre känsliga för störningar, vi skulle minska kostnad för energiproduktion, vi skulle minska får miljöpåverkan. Det finns alltså en hel mängd av anledningar för en fjärrvärmeledning mellan länderna.

5 HH Fjärrvärme-studie Finns tekniken? Kan det bli lönsamt?
Vad säger lagarna? Effekten på miljön? HH Fjärrvärme är ett utredningsprojekt för att ta fram fakta till beslut om en fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Helsingør. Det är alltså långt ifrån säkert att det kommer att bli någon ledning. Vi vet faktiskt inte ens om fördelarna uppväger nackdelarna än. Så projektet är mycket spännande då vi inte säkert vet utgången. Projektet är också mycket spännande då det handlar om flera områden som inte har provats tidigare. I korthet går det ut på att undersöka en förbindelse ur fyra olika perspektiv: teknik, ekonomi, juridik och miljö. En viktig del är att ta reda på om det är tekniskt möjligt att bygga en fjärrvärmeledning på botten av Öresund. Där är djupt, det är för fjärrvärmeledningar ett stort avstånd, där finns fartygstrafik, med mera. Frågan är klart också om det kan bli lönsamt. Det handlar om vad det kostar att bygga och driva ledningen i förhållande till vad man kan tjäna på den. Ännu en fråga är på vilket sätt vår lagstiftning och våra skatteregler klarar att exportera värmeenergi bundet i vatten till att annat land. Vad säger våra energimyndigheter, politiker, kommande EU-regler, med mera. Av stor vikt är förstås att undersöka vilken miljöeffekt en ledning skulle ha, både vid byggnation och vid drift. Med hjälp av ledningen skulle vi kunna använda varandras biobränsle- och avfallsförbränningsanläggningar, bättre utnyttja industriell spillvärme och reducera fossilt bränsle.

6 Teknik Lokalisering Läggningsteknik Sammankoppling Drift & underhåll
Inom den tekniska utredningen undersöker vi var ledningen kan placeras och hur den kan byggas. Den måste kunna kopplas samman med de befintliga näten på båda sidorna samtidigt som den ska kunna förläggas på eller i botten av Öresund. Inom fjärrvärmetekniken är vi duktiga på att lägga ledningar i mark. Det vet vi precis hur man gör. Vi bygger också ibland både stora och långa markförlagda ledningar. Men så snart det kommer till undervattensförläggning är det obekant för oss. Det finns inte så många fjärrvärmeledningar under vatten. Oftast går de över en flod eller ut till en ö och är vanligen inte av den längd eller med det djup som krävs i Öresund. Inom offshore pipeline teknik brukar man antingen används speciella läggningsfartyg där man svetsar samman kortare rör ett i taget och arbetar sig över medan man sänker ned ledningen bakom sig. En annan metod är att dra ut mycket långa sektioner som sänks ned i vattnet och för att svetsas samman på botten. Men fjärrvärmeledningar är isolerade. Deras avsevärda flytkraft gör det mycket svårt att få ned dem på botten. Inte ens om mediaröret är fyllt upp med vatten är det möjligt att få röret ned. Det är också en utmaning att det är två fjärrvärmenät som ska kopplas samman, till och med i två olika länder. Det kan tänkas att värme ska transporteras i olika riktningar vid olika driftförhållanden. De båda fjärrvärmenäten har egna krav på temperatur, tryckhållning, differenstryck, läckageövervakning. Därför undersöker projektet vilken typ av sammankoppling, värmeväxlar- och pumpstationer som ledningen kommer att behöva.

7 Ekonomi Produktionskostnad Värmebehov Investering Kapacitet
Företags- och samhällsekonomi I utredningen undersöker vi hur olika ekonomiska faktorer hänger samman med en ledning. Viktiga sådana är rörliga produktionskostnader på alla anläggningar, vilket värmebehov vi har i orterna och på vilket sätt det kommer att ändras. Dessa kombineras med investeringskostnad och kapacitet för en tänkt ledning och vi undersöker om ledningen kan betala sig. Förenklat kan man säga att vi förväntar oss att genom att använda billigaste bränsle kommer ledningskostnaden att uppvägas. Idag betyder det mer användning av industriell spillvärme, avfallsförbränning och biobränsle.

8 Miljö & Juridik Regler för fjärrvärme- & vattentransport över nationsgränser Samarbetsform Miljökonsekvenser vid bygge och drift Tillstånd Eftersom det inte är vanligt att skicka fjärrvärme mellan två länder måste gällande lagar, regler och krav undersökas. Exempel: är det export av vatten eller export av värme? Var skall skatt betalas, vid produktion eller konsumtion? Och hur skall sällskapet som äger och driver ledningen vara konstruerat? Ledningen kommer att ge en reduktion av utsläpp och minskad användning av fossilt bränsle. Kommer dessa att vara så stora att man kan acceptera den påverkan som ledningen trots allt ger då den byggs på havsbotten? Vi har ett naturskyddsområde på den svenska sidan som vi skall ta hänsyn till. Någon gång kan det ske att det också byggs en fast förbindelse för trafik. Då gäller det att fjärrvärmeledningen är förnuftigt placerad så den inte hindrar byggnation av tunnel eller bro.

9 Budget och tidplan Budget 321.000 € Resultatpresentation hösten 2013
*Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Resultatpresentation hösten 2013 Projekt HH Fjärrvärme har en budget på 3 miljoner kronor och finansieras till hälften av Intterreg IV A, den europeiska regionala utvecklingsfonden för Öresund-Kattegat-Skagerrak, medan Forsyning Helsingør och Öresundskraft delar på den andra halvan. Utredningsarbetet pågår nu med interna och externa resurser. Resultat förväntas presenteras till hösten 2013.

10 johan.winberg@oresundskraft.se +46 42 490 37 95
Tack! HH Fjärrvärme


Ladda ner ppt "5000 meter tvärs Öresund Jag ska berätta om 5000 meter."

Liknande presentationer


Google-annonser