Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GasKlart – fordonsgas i Umeåregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GasKlart – fordonsgas i Umeåregionen"— Presentationens avskrift:

1 GasKlart – fordonsgas i Umeåregionen
GasKlart – fordonsgas i Umeåregionen Startade december Avslutades december 2013. Julia Pettersson BioFuel Region/Vännäs Kommun

2 Syfte: Skapa förutsättningar för att bygga en biogasanläggning i Vännäs. Tillståndsansökan inkl. MKB, TB, Lokaliseringsutredning inlämnad till Länsstyrelsen. B-anläggning som kan ta emot ton org. material, bl.a. gödsel och energigröda GWh. Motsvarar 3-4,5 milj liter diesel eller ca 3% av Umeås transportbehov. Projektet tog sin början ur lantbruksinitiativet Klara Gas.

3 Starrberget Tio samråd är genomförda. Tagit in synpunkter från markägare, närboende, allmänhet och myndigheter vilket format ansökningshandlingarna. Använt samrådsprocessen som ett verktyg för att förbättra utkomsten av projektet (som tanken med miljöbalken). Flera vändor. Starrberget blir huvudlokalisering.

4 Tankstället. Företag som bildas i syfte att bygga och driva ett tankställe för fordonsgas i Umeå. Delägare är OK-föreningen Västerbotten, Bernth och Ingrid Nygren Holding, Klara Gas och Kaj Johansson åkeri. Driftstart planerad Initiativ från användare av fordonsgas.

5 Varför satsa på biogas i Umeåregionen?
Varför satsa på biogas i Umeåregionen? Miljö! Både klimat och luft Levande landsbygd Regional produktion av drivmedel ger försörjningstrygghet Lokala och regionala jobb Bra alternativ för tunga fordon, kompletterar elbilssatsning Allt behövs!

6 Vi har samverkat/varit i kontakt med:
Vi har samverkat/varit i kontakt med: Klara Gas Biogas Botnia IFM Umeå Samarbete har varit nyckeln i detta projekt

7 Vad händer nu? Tillståndsprocessen får ha sin gång
Vad händer nu? Tillståndsprocessen får ha sin gång Möten med potentiella investerare Klara Gas driver planerna vidare för produktionsanläggningen i Vännäs Tillstånd tar 6-12 månader

8 Projektfinansiärer

9 Tack för uppmärksamheten!
Tack för uppmärksamheten! Julia Pettersson

10 Kväveoxidutsläpp från förbränningsmotorer
Storlek på kväveoxidutsläpp beror på motorteknik, (diesel eller ottomotor) samt på typ av katalysator – inte på bränslet För en dieseldriven motor skiljer sig utsläppen mellan certifieringstest och verklig drift, särskilt i kallt klimat Ett fordon vars katalysator ej kommer upp i arbetstemperatur släpper ut mycket mer NOx.

11 NOx och biogas Tunga fordon som drivs av fordonsgas ger samma eller lägre NOx emissioner jämfört med dieselmotor av samma euroklass. Gasdriven Ottomotor = lägre NOx-utsläpp Personbilar som drivs av diesel släpper ut ggr mer NOx än en som drivs med fordonsgas (ottomotor) Om fordonsgasen har ursprung från biogas minskar utsläppen av koldioxid dramatiskt jämfört med bensin och diesel

12 Avgashalt vid V Espl. Umeå
Källa: Bertil Forsberg, Umeå universitet

13 Euroklasser: Cert. test vs verklig drift

14 Mål 1. Genomfört samråd inför miljökonsekvensbeskrivning 2. Skrivit miljökonsekvensbeskrivning 3. Genomfört substratanalyser 4. Genomfört förprojektering 5. Skapat förutsättningar för Klara Gas att utveckla sin biogödselaffär och logistikstudie 6. Koordinerat arbete mellan Klara Gas, produktionsbolag och distributionsbolag så att dessa fortsätter sitt arbete självständigt efter Att säkra en avsättning för Nm3 fordonsgas under en 7-årsperiod 8. Att klargöra vilka ekonomiska incitament lantbrukarna får för att upplåta sin gödsel 9. Att fordonsgasanläggningen är driftklar under 2013 1. Tio samråd är genomförda med myndigheter, särskilt berörda och allmänheten. 2. MKB är skriven och inskickad till Länsstyrelsen tillsammans med tillståndsansökan. 3. Ej genomfört. PGA . En substratsanalys har inte genomförts på det planerade sättet eftersom behovet för detta ligger längre fram i tiden. Därför har styrgruppen beslutat att använda pengarna för att detaljplanelägga området för biogasanläggningen istället. 4. Förprojektering är genomförd med en kostnadskalkyl och en detaljerad teknisk beskrivning av biogasanläggningen inkl. mottagning, förbehandling, rötning, efterbehandling, lagring, biogödselförädling, gassystem, ventilation och luktreduktion med mera. 5. En logistikstudie och gårdskartläggning av gödsel har genomförts av ESRI och Klara Gas med processtöd från GasKlart. 6. Bolaget AC Fordonsgas AB har bildats i syfte att bygga och driva ett tankställe för fordonsgas i Umeå. Delägare är OK-föreningen Västerbotten, Bernth och Ingrid Nygren Holding, Klara Gas och Kaj Johanssons Åkeri. Driftsättning planeras till mars 2014. 7. Investeringsbeslut för tankställe finns och drivs av AC Fordonsgas AB. Umeå taxi vill ställa om så att 20 stycken av deras taxibilar går på fordonsgas. Detta tillsammans med Swedavias snösopare säkrar en tillräcklig avsättning för investeringsbeslut. 8. En kostnadskalkyl för anläggningen inkl. ersättningsnivåer för gödsel och vallgröda har tagits fram. 9. Tillståndsansökan för att bygga fordonsgasanläggningen är inskickad. Nu ska tillståndsprocessen ha sin gång. Prognosen är att anläggningen kan vara driftklar Målsättningen att ha den klar 2013 var orimlig redan från början.


Ladda ner ppt "GasKlart – fordonsgas i Umeåregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser