Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E.ONs syn på prisförändringsprövning Hearing om förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärme- marknader till nytta för kunder och restvärmeleverantörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E.ONs syn på prisförändringsprövning Hearing om förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärme- marknader till nytta för kunder och restvärmeleverantörer."— Presentationens avskrift:

1 E.ONs syn på prisförändringsprövning Hearing om förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärme- marknader till nytta för kunder och restvärmeleverantörer 2012-09-11 Charlotte Tengborg

2 Utformningen av prisförändringsprövningen ― ett vägskäl 2 Prisförändrings- prövning Fri konkurrens på fjärrvärme- marknaden Idag Upplevt monopol Prisreglering Framtid Konsekvenser vid reglering av den absoluta prisnivån:  Fjärrvärmeaktörerna fokuserar på intäktsram istället för kund  Regleringens ramar måste kontinuerligt anpassas för att fungera för en komplex fjärrvärmebransch => administrativt tungt för myndigheterna  Tillåten lönsamhet för låg för att motivera risker i fjärrvärmebranschen => hämmar utveckling av framtidens hållbara fjärrvärme

3 Utgångspunkter  Vad ska prövas? Prisförändring av normalprislistan för respektive nät  Valet av värmelösning görs på en fri och konkurrensutsatt marknad => prisnivån rätt annars väljer kunden ett annat alternativ  När kunden valt värmelösning är barriären att byta relativt stor oavsett val. Eftersom kunden endast har en leverantör av fjärrvärme att välja på => kunden måste skyddas mot oskäligt agerande  Prisförändring kan tillåtas om tillräckliga skäl föreligger 3

4 E.ONs syn på prisförändringsprövning Vad kännetecknar en effektiv och ändamålsenlig modell för prisförändringsprövning?  Modellen fokuserar på förändringen och inget annat som tillför komplexitet och medför större ingrepp i marknaden => trygghet för kund på både kort och lång sikt => fjärrvärmeaktörer bibehåller incitament att effektivisera => möjligheten att utveckla nya fjärrvärmeerbjudanden och paketlösningar ska inte hindras => möjligt för fjärrvärmeaktörer att kunna kompensera sig även för större oförutsedda händelser som ligger utanför fjärrvärmeaktörens kontroll  Rimligt enkel prövning som förhindrar oskäligt agerande  Prövningen ska ske på affärsmässiga grunder utifrån marknadsmässiga förutsättningar Vad bör en sådan modell utgå ifrån?  Modell bör utgå från dagens prisnivå 4

5 E.ONs syn på prisförändringsprövning Hur kommer en prisförändringsprövning påverka marknadens aktörer? Kunder  Fjärrvärmebolagens möjlighet till oskäligt agerande försvinner  Risk för falsk trygghet – skyddar inte mot prisvariationer till följd av t.ex. skattepålagor  Stärker inte en enskild kunds möjlighet att påverka Fjärrvärmebolag  Fokus på prisförändringen gör att fjärrvärmen kan fortsätta att konkurrera på affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt värmemarknad  Hindrar oskäligt agerande och stärker branschens förtroende  Ökad byråkrati  Risk att affärsmässig utveckling begränsas Konkurrerande värmealternativ  Långa handläggningstider som offentliggör prisförändringen underlättar konkurrenternas prissättning vilket snedvrider konkurrensen Myndigheter  Ökad administration 5

6


Ladda ner ppt "E.ONs syn på prisförändringsprövning Hearing om förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärme- marknader till nytta för kunder och restvärmeleverantörer."

Liknande presentationer


Google-annonser