Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014. Sid 2 | LRF Kött Mål •Skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt •Konkurrenskraftig svensk grisköttsproduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014. Sid 2 | LRF Kött Mål •Skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt •Konkurrenskraftig svensk grisköttsproduktion."— Presentationens avskrift:

1 Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014

2 Sid 2 | LRF Kött Mål •Skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt •Konkurrenskraftig svensk grisköttsproduktion med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn

3 Sid 3 | LRF Kött Förslag - Åtgärder kort sikt •Alla producenter skall ha möjlighet att leverera djur under en rimlig omställningstid •Att smågrisar/slaktsvin hämtas så det inte uppstår djurskyddsproblem •Dialog Slakteriföretag och SGF för att se vilka möjligheter det finns att minimera ofrivillig nedläggning

4 Sid 4 | LRF Kött Förslag - Åtgärder för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden Förstärkt konkurrenskraft på marknaden •Fortsatt aktiv marknadsföring av svenskt kött/chark, svenska mervärden och tydlig ursprungsmärkning. •Ökad differentiering och innovationstakt svenskt griskött och chark •Fokus på hållbart certifierad soja istället för GMO-frihet •Kravställande minst i nivå med svensk lagstiftning i offentlig upphandling •Driv införande av grisdirektivet i EU. Ej import olagligt producerat griskött •Underlätta export till Kina, Ryssland mfl länder

5 Sid 5 | LRF Kött Förslag - Åtgärder för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden Ökad konkurrenskraft i svensk grisproduktion •Snabb implementering av det djuromsorgsprogram näringen utarbetat och som kan förbättra såväl djuromsorg som konkurrenskraft •Fortsatt översyn regelverk för ökad konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn. Behov av anpassning till ny teknik, genetik mm •Ökade medel/ramar för investeringsstöd för att kompensera för de extra byggkostnader som svenska regler innebär •Fortsatt Djurvälfärdsersättning till suggor i nya Landsbygdsprogrammet •Större samlat projekt för rådgivning med finansiering från SJV med inriktning på - grisföretagare som vill investera och utveckla sin produktion - ökad produktionseffektivitet och lönsammare produktion

6 Sid 6 | LRF Kött Förslag - Åtgärder för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden Underlätta för grisföretagare i affärsrelationen •Möjlighet till dispens för mer än 8 timmars transporttid om det krävs för att Grisföretagaren skall kunna hitta en rimlig affärsrelation •Utveckla affärsrelationen mellan grisföretagare och slakterier så det skapar förutsättningar för den långsiktighet som krävs i köttproduktion


Ladda ner ppt "Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014. Sid 2 | LRF Kött Mål •Skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt •Konkurrenskraftig svensk grisköttsproduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser