Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland"— Presentationens avskrift:

1 Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland

2 Vad utmärker Annas led? Den första sammanhållna vårdmodellen i Halland
Alla vårdgivare; närsjukvård, specialistvård och kommun har varit representerade i utformningen av modellen Bygger helt på de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom Ledord: Samverkan Är lättillgänglig och har fått stor spridning

3 Vad har Annas led tillfört?
Riktlinjer för vem som har ansvar för vad i vårdkedjan Ansvaret har lagts på vårdgivarna Större samverkan mellan vårdgivarna Nya kontaktytor har skapats Ökad kunskap till invånarna Ingen ska falla mellan stolarna

4 Hur långt har vi kommit med samverkan?
De båda Minnesmottagningarna är idag en gemensam mottagning med två utgångspunkter Regelbundna träffar mellan Minnesmottagning, demenssamordnare i närsjukvård resp kommun. Påbörjat arbete med att finna former för ”överrapportering” av pat och anhöriga mellan vårdgivare, samtycke forts. .

5 Genomfört sk ”minnesmingel” för allmänheten
Forts. Genomfört sk ”minnesmingel” för allmänheten Samarrangemang kring alzheimerdagen nu i höst Planering av gemensamma anhörigutbildningar Det finns mycket kvar att göra men riktningen är tagen och Annas led är levande i vardagen.


Ladda ner ppt "Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser