Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

& Realism Symbolism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "& Realism Symbolism."— Presentationens avskrift:

1 & Realism Symbolism

2 Tidslinje Upplysningen Romantiken Realismen Nationalromantiken
Ca ca 1800 Romantiken 1780- ca 1830 Realismen Nationalromantiken ? Naturalismen Ca Symbolismen Ca ca 1900 Modernismen 1900-

3 Romantiken Edgar Allan Poe (1809 – 1949) – Svarta Katten, Morden på Rue Morgue Caspar David Friedrich – Vandraren ovan dimmorna (cirka 1818) Sir Walter Scott ( ) - Ivanhoe Goethe (1749 – 1832) – Den unge Werthers lidande

4 Realismen En reaktion mot Romantiken. ”Industri, vetenskap och framtidstro” Författarna ville skildra verkligheten som den var. Skrev om vanliga människor och miljöer. Debatterar aktuella frågor. Läsning av skönlitteratur blev ett folknöje. Ville ge en bred bild av livet. Miljö: storstad. Skildrar städernas baksidor: fattigdom och tristess.

5 Gustave Flaubert Madame Bovary Frankrike - 1821-1880
Uppgörelse m. romantiken Flykt från vardagen Lögner -> Förfall -> Arsenik Medelklasskvinna Research

6 Charles Dickens Oliver Twist David Copperfield England - 1818-1870
Fattigdom Barnhem Urbanisering Följetong

7 Alexander Dumas De tre musketörerna Greven av Monte Cristo
Frankrike Följetongsroman Historiska teman / miljöer De tre musketörerna Greven av Monte Cristo Mannen med Järnmasken

8 Karl Marx Tyskland 1818-1883 Kapitalet Arbetare Revolution Ägande
Frihet

9 August Strindberg Selma Lagerlöf
Sverige, Fröken Julie (drama) Hemsöborna Röda rummet Selma Lagerlöf Sverige, Jerusalem Nils Holgersson Gösta Berglings saga

10 Symbolism Litterär och konstnärlig strömning
Bort från realismen och samhällskritiken Konsten =religion ; författaren = präst! Samhälle ≠ Konst Livet ≠ Själen Landskapet ≠ stämningen (fotografiet) Klarhet, logik och precision -> dunkla, mystiska och obegripliga Dekadenterna Allegori – Orwell Djurfarmen Arnold Böcklins målning Dödens ö.

11 Mallarmé Baudelaire Frankrike, 1842-1898 Ett tärningskast
Ondskans blommor

12 Albatrossen Ur Ondskans Blommor (1857) (Les fleurs du mal) , av Charles Baudelaire - Albatrossen Ibland, för nöjes skull, matroser pläga fånga en albatross, som följt med skeppet på dess färd fram över salta djup. Så samla de sig många kring denna vilsna gäst ifrån en högre värld. Knappt ställd på däcket, ser man fågeln tölpigt skrida med skamsen hållning fram. Förr var den molnets vän. Som tunga åror drar den, en på varje sida, de vita vingarna, som släpa efter den. Den stolta flygarn går och vacklar som en skugga. Förr djärv och kungligt skön, nu klumpig, ful och tung. En sjöman sträcker fräckt mot den sin sura snugga,  en annan haltar fram och härmar rymdens kung. En skald är fågeln lik, som trotsar alla faror, som svingar sig mot storm, som pilen ej kan nå; men, kommen ned på jord bland människors skaror, hans vingar tynga så, att han ej ens kan gå.

13 Bokanalys Titel. Varför heter boken som den gör? Vad tror du att titeln egentligen har för innebörd? Handling och genre. Berätta kortfattat om bokens handling (tänk på att det är en analys ingen recension). Ange vilken typ av bok du läst, vilken genre du tycker den tillhör. Tid och plats. Beskriv tid och plats för händelserna som utspelar sig i boken. I vilken grad påverkar tid och plats handlingen? Är handlingen kronologisk (i tidsföljd)? Hur förflyttas läsaren i tiden? Huvudpersoner. Beskriv några av de mest betydelsefulla karaktärerna utförligt med tyngdpunkt på inre egenskaper. Vilken relation har de till varandra? Har karaktärerna typiska roller, t ex onda eller goda, eller är de mer komplexa (sammansatta)? Språket som verktyg och berättarperspektiv. Vilket språk använder författaren? Är boken lättläst eller svårläst? Är språket gammalmodigt eller modernt? Använder hon/han sig av något särskilt stildrag? Ge exempel. Ur vilken synvinkel skriver författaren? Är boken skriven i jagform, i tredje person eller är berättaren allvetande? Tema och budskap. Berätta om bokens tema och budskap. Tänk på temat som ett ledmotiv i en film och beskriv det. Vad handlar boken egentligen om? Har du lärt dig något av boken? Vad verkar författaren vilja ha sagt? Egna åsikter. Vad tyckte du om boken? Vad är ditt omdöme? Vilka tankar och känslor väckte den? Vad tyckte du särskilt mycket om och vad skulle man kunna ändra på? Var boken trovärdig? Fanns det några likheter med andra böcker du läst eller med dina eller andras erfarenheter? Förklara och motivera dina åsikter! Citat. Citera gärna någon mening du fäst dig. Till exempel kan du göra detta för att bättre exemplifiera något du skrivit om eller helt enkelt för att du tycker om meningen. Var noga med att förklara varför du plockat ut en särskild mening. Citatet ska markeras med citattecken ”...” och följas av sidnumret inom parentes.


Ladda ner ppt "& Realism Symbolism."

Liknande presentationer


Google-annonser