Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Husutsättning När ett hus skall byggas skall det sättas ut på rätt plats. Det finns bestämmelser om vilka kvalifikationer den som ska sätta ut ett hus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Husutsättning När ett hus skall byggas skall det sättas ut på rätt plats. Det finns bestämmelser om vilka kvalifikationer den som ska sätta ut ett hus."— Presentationens avskrift:

1 Husutsättning När ett hus skall byggas skall det sättas ut på rätt plats. Det finns bestämmelser om vilka kvalifikationer den som ska sätta ut ett hus ska ha. Vår mätningsavdelning uppfyller dessa krav. Vi sätter ut byggnader så att de kommer i rätt läge både i plan och höjd. Vi ser också till att det görs med hänsyn till beviljat bygglov, eventuell detaljplan och andra bestämmelser. Utsättningen görs i två steg. Vid den första utsättningen sätter vi ut käppar i hushörnen och märker ut sockelhöjden. Den utsättningen är för att schaktningen ska göras på rätt plats och i rätt höjd. Vid den andra utsättningen, som görs sedan schaktningen för grunden är klar, sätter vi ut färdig fasad och sockelhöjd. Det gör vi på profilbrädor med profiltrådar. Byggplatsnät På större byggen kan vi, åt den som har egen kompetens för utsättning, lägga ut ett byggplatsnät i såväl plan som höjd.

2 Utsättning av byggnad För att förbereda, planera och beräkna underlaget vill vi ha beställning till utsättning helst tio dagar före önskad åtgärd. (undantag under semester period) Grovutsättning Vid utsättning av byggnaden markeras läget med läkt eller träpålar i ”grovutsättningsskedet”, dvs. som underlag för röjning och schaktarbeten. Finutsättning Byggnadens blivande fasadlinjer (samt deras korsningar – byggnadens hörn) markeras med spik direkt på profilbrädan. Då grovutsättningen ofta går förlorad i samband med schaktningsarbeten rekommenderas att denna befästs och säkerställs på lämpligt avstånd från blivande byggnaden.

3

4

5


Ladda ner ppt "Husutsättning När ett hus skall byggas skall det sättas ut på rätt plats. Det finns bestämmelser om vilka kvalifikationer den som ska sätta ut ett hus."

Liknande presentationer


Google-annonser