Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På arbetsplatsen Hot och Våld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På arbetsplatsen Hot och Våld."— Presentationens avskrift:

1 På arbetsplatsen Hot och Våld

2 Inledning Stora krav på den anställde
Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) Alla på arbetsplatsen måste ställa upp Arbetsledningens uppgift att vidta åtgärder Viktigt att det finns beredskap

3 Riskbedömning Det är viktigt att göra en riskbedömning för att kartlägga eventuella risker. Det kan gälla både enskilda arbetssituationer och hela arbetsplatser

4 CHECKLISTA

5 Risksituationer Telefonhot Trakasserier Hot utan tillhygge
Hot med tillhygge Rivmärken Slag Verbalt hot Våld mot egendom

6 Vissa situationer när det kan öka
Bad och duschsituationer På- eller avklädssituationer Frukost, Lunch m.m. Ensamarbete Kravställning på brukaren Familjekonflikter Drogpåverkade Mentalt labila Kulturkollision Förflyttning mellan olika arbetsplatser på kvällen/Natten

7 Förebyggande åtgärder:
Bra och fungerande rutiner stänga dörrar, obehöriga utanför, larm etc. Introduktion/Utbildning Alla ska ha utbildning om säkerhetsrutiner, larmutrustning m.m. Vidareutbildning Olika sjukdomar, alkohol, olika kulturer etc.

8 När det händer……. Försök vara lugn och lyssna aktivt.
Ta den aggressive på alvar Avstå själv från att hota/våld Håll dig till sakfrågan Påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet Respektera revir Försök ta dig ur rummet/lägenheten

9 Omedelbara åtgärder Kontakta arbetsledare
Att den hotade/skadade vid behov åker hem, får läkarvård. Se till att någon åker med Kontakta anhörig/vårdnadshavare till skadad I vissa fall kontakta skadevållares anhörig omyndiga

10 Arbetsledaren ansvarar
Uppföljning

11 Omedelbara åtgärder Övriga arbetstagare som berörs informeras det som inträffat. Eventuell polisanmälan görs Informera skyddsombudet Kontakta AMV Arbetsskadeanmälan/tillbud

12 Omedelbara åtgärder Gå igenom händelsen med den drabbade så snart som möjligt (helst samma dag) Underlätta fortsatt delaktighet i arbetsgruppen Boka samtal med företagshälsovården inom 48 timmar

13 Omedelbara åtgärder Att före eventuell rättegång ge möjlighet till genomgång av rättegångsförvarandet Att under eventuell rättegång bistå den drabbade

14 Åtgärder på sikt Uppföljningssamtal sker kontinuerligt beroende på efterföljande krisreaktion Att hela gruppen får möjlighet att diskutera hur man kan bemöta hot situationer i framtiden. Om behövs upprätta åtgärdsprogram (elev)

15 Åtgärder på sikt Att se över förändringar i arbetsplanering, arbetsrutiner, behov av handledning och utbildning eller behov av tekninska hjälpmedel. Att följa upp sjukfrånvaron hos drabbade arbetstagare

16 Åtgärder på sikt Att göra en bedömning utifrån t.ex. sjukfrånvaro eller önskemål om ytterligare uppföljningssamtal eller behandling behövs Vidta åtgärder som kan underlätta för den drabbade att kunna tjänstgöra Det är viktigt att dokumentera de åtgärder som vidtagits


Ladda ner ppt "På arbetsplatsen Hot och Våld."

Liknande presentationer


Google-annonser