Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En återupptäckt … ” Svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder – utan en återupptäckt av evangelium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En återupptäckt … ” Svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder – utan en återupptäckt av evangelium."— Presentationens avskrift:

1 En återupptäckt … ” Svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder – utan en återupptäckt av evangelium … Det är grunden för all annan utveckling.” Klas Eriksson

2 Vision Vision 2014/15   ”Att samtliga missionsföreningar erbjuds inspiration och redskap för missionellt arbete”.  Våra främsta redskap  Tillväxt & Nyplanteringsakademin (2 ½ år)  Växtkraftdagar (1 ½ år)

3 Vad är Växtkraftdagar?  Uppföljning och utveckling av Våga Växa- dagar i samarbete med distrikten.  Regionsvisa samlingar en lördag/termin under tre terminer.  Ett missionellt fokus med betoning på den egna processen.  Utvecklingsgrupp/styrelse  Handledare

4  Växtkraft 1 Älskad 10.10 Bibelsamtal 11.00 Guds möjlighet i förändring Praktisk undervisning utifrån samhällsutvecklingen, nya sätt att vara kyrka och den lilla gemenskapens stora möjligheter. LUNCH (ca 12.30) 13.30 ”Jag har ställt en dörr öppen” Upp 3 Hur når vi nya människor? Att våga utvärdera och gå vidare. Bönens betydelse. 15.00 Föreningssamtal + fika 16.00 Förbön och sändning

5  Växtkraft 2 - Vad har hänt? (Presentation av handlingsplan) - Förutsättningar för förändring - Växande församlingar- en studie - Nya sätt att vara kyrka - Filmer - Lyssnande bön - Delande - Bön och lovsångsgudstjänst -Hemuppgift

6  Växtkraft 3 Sänd - Arbetsgrupper med fokus på nya sätt att vara kyrka, gudstjänst- utveckling, diakoni etc nya sätt att vara kyrka, gudstjänst- utveckling, diakoni etc - Gåvoupptäckande - Att hantera interna problem - Hur går vi vidare? - Förbön/sändning

7 Mellan samlingarna:  Läsning - ”Den mindre församlingen” (KL) - ”Den mindre församlingen” (KL)  Bibelsamtal - Tre bibelsamtal mellan varje VK-dag utifrån temat Älskad/Rustad/Sänd  Besök av handledare (1ggr) - Arbete med lokala utvecklings frågor. Handlingsplan frågor. Handlingsplan

8 Processen: Älskad Samling 1 Rustad Samling 2 Sänd Samling 3 Tre bibelsamtal Utvecklingsgrupp Mentorsbesök Tre bibelsamtal Utvecklingsgrupp Mentorsbesök

9 Målet med VK  Stanna till och lyssna in  Komma i rörelse •Mål/delmål/steg (tex inom 5 år/2 år/till nästa VK) •Realistiskt - samtidigt utmanande. (För stort mål inom för kort tid – risk för missmod!). •Konkreta och mätbara  Erfarenhet att det lönar sig...  Redskap  Växtkraft är bara början…

10 ”ÄRS-attityd”  Älskad  Rustad  Sänd Våga experimentera! Våga misslyckas! Våga gå!

11 Vad bromsar förändring?  Gamla hjulspår  Ingen tid för reflektioner  Konflikträdsla  Överdriven hänsyn till personer eller grupper i föreningen  Bra idéer och aktiviteter men ingen utvärdering

12 Hur kan vi skapa ett positivt klimat för förändring?  Bön  Skapa delaktighet – motivera och inspirera!  Tydlighet och öppenhet i information  Omsorg om människor  Stressa inte, men låt inte processen rinna ut i sanden!  ”Vi gör det på prov!” Möjlighet till omprövning.

13 Material:  Dagens undervisning efs.nu/Sverigearbetet/utveckling/Växtkraftdagar  Att ta hem: •Boken; Den mindre församlingen 100 kr/st •Bibelsamtal: älskad (Sensus) •Samtalsunderlag •Handlingsplan – skickas in.


Ladda ner ppt "En återupptäckt … ” Svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder – utan en återupptäckt av evangelium."

Liknande presentationer


Google-annonser