Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa"— Presentationens avskrift:

1 Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa 14.11.2012
Huvudpunkter kring personlig assistans Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa

2 Bakgrund och syfte Värdebakgrund - GrL 19 § – rätt till oundgänglig försorg och trygghet - GrL 7 §- rätt till personlig frihet - GrL 16 § - kulturella rättigheter - GrL 18 §- näringsfrihet och rätt till arbete Målsättning: trygga självbestämmanderätt och självständigt deltagande Subjektiv rättighet – kostnadsfri för klienten

3 För vem? Grav funktionsnedsättning – långvarig eller framskridande
Nödvändigt behov av hjälp – nödvändigt och upprepade gånger i hemmet och utanför hemmet Ej begränsning vad gäller diagnos Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den

4 Undantag Om assistansen och hjälpen i huvudsak behövs i form av omsorg, vård och tillsyn Tillräcklig omsorg inte kan ordnas genom åtgärder inom den öppna vården Funktionsnedsättningen beror på vanligt åldrande

5 Olika typer av hjälp Dagliga sysslor Arbete och studier
Fritidsaktiviteter Samhällelig verksamhet Upprätthållande av sociala kontakter Dagliga sysslor, arbete och studier: i den utsträckning det är nödvändigt Övriga: minst 30 h/månad om ej lägre antal räcker till

6 Tre sätt att ordna personlig assistans
Arbetsgivarmodell Servicesedelmodell Kommunen ordnar själv eller köper av privat eller offentlig serviceprodeucent, servicemodell

7 Centrala skillnader mellan de tre modellerna
Arbetsgivarmodellen – arbetsförhållande mellan klient och assistent – klienten frihet att välja vem som anställs som assistent – arbetsgivare bestämmanderätt gentemot assistent Servicesedel eller kommunens servicemodell – ej arbetsförhållande mellan klient och assistent – klienten ej bestämmanderätt gentemot assistent – assistentens sätt att arbeta, arbetsuppgifter och arbetstider enligt avtal mellan kommun och serviceproducent – kommunen bestämmer vem som tillhandahåller servicen

8 Praktisk jämförelse Funktioner Arbetsgivare Servicesedel Servicemodell
Rekrytering Arbetsvillkor Val av assistent Arbetsavtal Arbetsbeskrivning Skolning Arbetstid Arbetsställe Arbetsgivare Alltid, delegering Alltid, (delegering) Alltid Servicesedel Nej Nej, enligt avtal Servicemodell

9 Praktisk jämförelse Funktioner Förfaringssätt, rutiner
Övervakning/ansvar Arbetshälsovård Utbetalning av lön Försäkringar Varningsförfarande Uppsägning av arbetsavtal Arbetsgivare Alltid Alltid,delegering Servicesedel Nej, enligt avtal Nej Servicemodell

10 Reflektioner Arbetsgivarmodellen tryggar sjävbestämmanderätten - klienten kan inom ramen för beslutet sjäv bestämma hur assistansen genomförs – vem, var, hur Servicesedelmodellen och kommunens servicemodell begränsar självbestämmanderätten till ett inskränkt hur Servicesedelmodellen passar bäst för tillfälligt bruk

11 Arbetsgivarmodellen potentiellt tung för klienten
Kommunens handledningsskyldighet Delegering inte lika med frihet från ansvar Arbetsgivarmodellen ofta ända alternativ - billigast - lämplighetsutvärdering saknas Klientens rätt att välja modell? Kommunens möjlighet att begränsa ersättningsbeloppet per timme?

12 Tack! Frågor, kommentarer?


Ladda ner ppt "Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa"

Liknande presentationer


Google-annonser