Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA!."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA!

2 Uppgift Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, att hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar, att ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö, att genom friluftsliv väcka känsla för naturen, samt att som del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

3 Grundprinciper Svenska Scoutförbundet hävdar en kristen livssyn och respekterar varje livsåskådning som låter sig förenas med scoutlagen och scoutlöftet. Svenska Scoutförbundet eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle. Svenska Scoutförbundet har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som angelägen, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet.

4 Scoutlagen 1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig 3. En scout är vänlig och hjälpsam 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 5. En scout möter svårigheter med gott humör 6. En scout lär känna och vårdar naturen 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra Scoutlöftet Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen Valspråk och lösen Var redo!—Alltid redo!

5 Scoutmetoden Programmet bygger på sju metoder: Scoutlag och scoutlöfte
Patrullsystemet Lära genom att göra Symboler och ceremonier Friluftsliv Lokalt och globalt samhällsengagemang Stödjande och lyssnande ledarskap

6 Scoutåldrarna Spårarscout Åk 2 - 3 8 - 9 år
Upptäckarscout Åk år Äventyrarscout Åk år Utmanarscout Åk 9 - Gy år Roverscout år Assistent år Ledare > år

7 Valla Scoutkår, historik
Kåren är bildad 1964 av föräldrar i Valla/Fridhem/Tornhagen med stöd från Domkyrkoförsamlingen. Den förste ordföranden Åke Löfgren var präst i församlingen. Första lokalen var i en källare på Vifolkagatan. I Scoutgården i G:a Linköping sedan 1966 Hade ca 250 medlemmar i mitten av 1970-talet

8 Valla scoutkår, i dag Nuvarande upptagningsområde är Gottfridsberg, Ryd, Valla och T1. Ca 140 medlemmar. Avdelningar: 2 spårarscoutavdelningar 1 upptäckarscoutscoutavdelning 1 äventyrarscoutavdelning 1 utmanarscoutlag 1 roverscoutlag

9 Spårarscout i Valla Träffas varje måndag 18.00-19.30
Terminsprogram delas ut och finns på hemsidan Nästan alltid ute! Ha på/med kläder efter väder! Terminsavgift 240 kr varav 140 till kåren och resten till distrikt och förbund. Scoutskjorta? Kan beställas efter ett par veckor. 215 kr för skjorta, märken och halsduk Läger 24-26/9 på Limmernäs. Buss. Sova två nätter inne. Tema: nätet, information, 350 kr lägeravgift.

10 Ledare i Valla scoutkår
Studenter och föräldrar Tillsammans med andra Kurs: Ledarutbildning BAS 28 september Kärna Scoutkår Malmslätt Efter ett år: Ledarutbildning SCOUT Ledare betalar ingen avgift, kurserna är avgiftsfria. Vi vill bli fler!

11 Vill du veta mer? Besök vår hemsida Fråga NU!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA!."

Liknande presentationer


Google-annonser