Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäljning av lägenhet i Brf Gläntan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäljning av lägenhet i Brf Gläntan"— Presentationens avskrift:

1 Försäljning av lägenhet i Brf Gläntan
Morgan Lindström

2 Försäljning (1) Lägenhetsinnehavaren kontaktar mäklare alt. säljer själv. Vid informationen tas upp att: Carportplats ingår i lägenheten (bet i samband med hyran). Var förråden finns ( ett på vinden och ett i garagelängan). Mäklarbild (denna info har Norrorts Boservice AB). Mäklaren /Jag själv annonserar för att hitta köpare. När man har en överenskommelse om eventuell överlåtelse måste Mäklaren/Säljaren ansöka hos styrelsen om godkännande av den nya lägenhetsinnehavarensamt samt utträde för den förra. Blankett för inträde/utträde medlemskap kan erhållas av styrelseledamot eller vicevärd. Finns även på Brf Gläntans hemsida. Styrelsen behandlar ansökan från den nya lägenhetsinnehavaren vid ordinarie möte ca 1 gång /månad. Styrelsen godkänner/underkänner medlemskap vid ordinarie styrelsemöte.

3 Försäljning (2) Beslutet dokumenteras i styrelseprotokollet.
Styrelsen informerar mäklaren /säljaren om beslutet. Styrelsen informerar Norrorts Boservice AB (för avgiftsavierna). Skickar kopia av överlåtelseavtal samt styrelsens godkännande dvs. protokollet skickas till Norrorts Boservice AB för verkställande av lägenhetsbytet samt att avgiftsavierna skickas till den nya lägenhetsinnehavaren samt införs i lägenhetsförteckningen. Efter detta kan man säga att affären är avslutad. Vicevärd informerar RENTEC som ser till att namnbyte sker på dörr, porttavla samt postlåda. Norrorts Boservice AB skickar kontrolluppgift på överlåtelsen i januari året efter överlåtelsen. En överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet, 1113 : tas ut av säljaren av Norrorts Boservice AB (belastar ej Brf Gläntan).

4 Försäljning (3) Säljaren lämnar över det som hör till lägenheten:
Bostadspärmen Brf Gläntan(finns även på hemsidan). Alla Nycklar till lägenheten samt till teknikrum. Meddelar portkod. Säljaren lämnar över nycklar till Carportsmotorvärmare (2 st) till vicevärden. Borttappad nyckel(ar) debiteras med 100 kr st.


Ladda ner ppt "Försäljning av lägenhet i Brf Gläntan"

Liknande presentationer


Google-annonser