Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

[ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "[ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2012."— Presentationens avskrift:

1 [ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2012

2 Utbildningssystemet i Finland

3 ANSÖKAN GÖRS PÅ S:T OLOFSSKOLAN 04.03.-08.03.2013
ANSÖKNINGSTID ANSÖKAN GÖRS PÅ S:T OLOFSSKOLAN

4 Wilma & överföring av uppgifter till andra stadiet
VIKTIGT: Wilma & överföring av uppgifter till andra stadiet I oktober kommer vårdnadshavare att under Blanketter-fliken i Wilma kunna ge sin tillåtelse till överföring av elevens uppgifter till andra stadiet. Wilma-blanketten kommer att finnas tillgänglig till slutet av november. Utan tillåtelse till överföring av uppgifterna kan eleven inte få handledning i skolan gällande ansökan, utan den måste göras helt på egen hand.

5 Skolan har utarbetat en modell för hur ansökan genomförs = ansökan görs i skolan så att allt säkert blir rätt. 15 år fyllda kan fylla i sin ansökan själva = viktigt att vårdnadshavare och elev diskuterar och att vårdnadshavaren är medveten om ansökningsönskemål och tidtabeller. Om elevens ansökningsönskemål i egentliga ansökan avviker från de preliminära ansökningsönskemålen informeras hemmen om att så har skett.

6 Utbildning som är med i den gemensamma ansökan
Yrkesutbildning som leder till grundexamen för unga (i Åboland): Axxell Kimito (häst, djur, lantbruk, skog) Pargas (turism, bygg, el, maskin & metall, kosmetolog, kock ) Åbo (sjöfart) Livia, Finlands Fiskeri- och Miljöinstitut (fiskeri, natur & miljö) Åbo Yrkesinstitut (handel, data) Gymnasieutbildning för unga (i Åboland): Katedralskolan Kimitoöns gymnasium Pargas svenska gymnasium + ETT STORT ANTAL FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGAR!

7 Utbildning som inte är med i den gemensamma ansökan
Följande yrkesutbildningar: -utbildningar på främmande språk - förberedande och rehabiliterande utbildning - handledande och förberedande yrkesgrundutbildning - specialyrkesläroanstalternas utbildning - yrkesförberedande grundutbildning för invandrare den fria bildningens utbildningar (t.ex. folkhögskolorna) grundutbildning och grundutbildningens tilläggsutbildning - Åländska skolor Besök gärna de olika skolornas ”öppet hus”-dagar och infotillfällen

8 VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG:
Ansökningstid: Ansökningstiden går ut kl den sista ansökningsdagen. (Då är det även för sent att mera ändra på ansökan) Inträdes-, lämplighets- och språkprov anordnas Om utbildningen man söker till ordnar prov ska man fylla i vitsord i ansökan. Vitsorden tas från betyget för period 2. Info om antagningsresultaten meddelas tidigast Sökande meddelar senast om mottagning av studieplatsen. Kompletteringsansökan till lediga studieplatser ordnas

9 UPPDATERAD OCH OFFICIELL information om utbildning hittar man på
STUDIEINFO

10 Elevhandledningstimmarna 2012-2013:
Information om andra stadiets utbildningar Information på nätet ( Skolbesök Skolornas representanter besöker SOS under läsåret Individuella samtal med varje elev på åk 9 2 x försöksansökan före den egentliga ansökan, den senare försöksansökan visas hemma för underskrift + ytterligare samtal & individuell handledning enligt behov

11 MERA DETALJERAD INFO OCH SKOLPRESENTATIONER M.M. PÅ
FÖRÄLDRAMÖTET ONSDAGEN DEN 16 JANUARI 2013 KL

12 Viktigt att eleverna kan sina personnummer, postnummer & -adress
Varje elev borde ansöka om studieplats och ha flera ansökningsalternativ. Ordningsföljden för ansökningsönskemålen är bindande–de går inte att ändra efter ansökningstiden. Antagningen sker till det högsta önskemålet som /läsämnesmedeltalet / poängen räcker till, de andra önskemålen makuleras. Alla elever får UTBILDNINGSGUIDER ? (utkommer i början av december 2012). Den hittas också på nätet. Viktigt att eleverna kan sina personnummer, postnummer & -adress Modersmål? Hälsofaktorer? Olika intyg (LOSS et.c.)? Ansökan enligt prövning? KONTAKTA SPECIALLÄRAREN!

13 elevhandledare Kim Johansson
Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta elevhandledare Kim Johansson

14 elevhandledare Rainer Svens
Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta elevhandledare Rainer Svens


Ladda ner ppt "[ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser