Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tolkutbildningar inom folkbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tolkutbildningar inom folkbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Tolkutbildningar inom folkbildningen
Statistik från Årsrapport 2014

2 Tre inriktningar Teckenspråks- och dövblindtolk
Tolkar oftast simultant mellan hörande och döva, dövblinda eller hörselskadade Kontakttolk Tolkar åt personer med annat modersmål än svenska i mötet med t ex myndigheter, sjukvård etc. Skrivtolk Tolkar åt en person som blivit döv eller hörselskadad i ungdomen eller vuxen ålder men fortfarande har talad svenska som förstaspråk.

3 Teckenspråks- och dövblindtolk
Tolkar oftast simultant mellan hörande och döva, dövblinda eller hörselskadade

4 Folkhögskolor som anordnar teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, 2012-2013

5 Antal sökande till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning
Antal nyttjade årsstudieplatser på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

6 Antal deltagare vid start i teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar
Antal deltagare vid start och därav antal som fullföljt teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar * Då utbildningen är 4-årig innebär det att startpunkten är fyra år tidigare än slutåret dvs. deltagare hösten 2008 avslutar sin utbildning våren 2012. ** Andelen är beräknad på antalet deltagare som erhållit utbildningsbevis/antal deltagare vid start fyra år tidigare.

7 Kontakttolk Tolkar åt personer med annat modersmål än svenska i mötet med t ex myndigheter, sjukvård etc.

8 Folkhögskolor och studieförbund som anordnar sammanhållen grundutbildning inom kontakttolk,

9 Antalet sökande och antal som fått positivt antagningsbesked till kontakttolkutbildningar

10 Antalet nyttjade årsstudieplatser på kontakttolkutbildningar efter kön

11 Antalet deltagare med godkänt resultat på kontakttolkutbildningar efter kön

12 Skrivtolk Tolkar åt en person som blivit döv eller hörselskadad i ungdomen eller vuxen ålder men fortfarande har talad svenska som förstaspråk.

13 Folkhögskola som anordnar skrivtolkutbildning, 2012-2013

14 Antalet sökande till skrivtolkutbildningen
Antal deltagare vid start samt antal som fullföljt skrivtolkutbildning * Då utbildningen är 1-årig innebär det att startpunkten är 1 år tidigare än slutåret dvs. deltagare hösten 2011 avslutar sin utbildning våren 2012.


Ladda ner ppt "Tolkutbildningar inom folkbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser