Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ULRIKA PALM REGIONPLANERARE, TMR PLANERINGSMÅL ”Hela regionen präglas av delaktighet och integration.” ”Alla invånare oavsett bakgrund använder sin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ULRIKA PALM REGIONPLANERARE, TMR PLANERINGSMÅL ”Hela regionen präglas av delaktighet och integration.” ”Alla invånare oavsett bakgrund använder sin."— Presentationens avskrift:

1

2 ULRIKA PALM REGIONPLANERARE, TMR

3

4 PLANERINGSMÅL ”Hela regionen präglas av delaktighet och integration.” ”Alla invånare oavsett bakgrund använder sin kompetens på en väl fungerande offentlig och privat arbetsmarknad.”

5 PLANERINGSMÅL ”Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan” ”Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna”

6 Stockholms län 1975-2011, källa SCB BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BOSTADSTILLSKOTT Tillskott genom ombyggnad och permanentning

7 BEFOLKNING OCH BOSTADSBESTÅND Stockholms län 1975-2011, källa SCB/Årsstatistik för Stockholms län och landsting

8 UTFALL OCH BERÄKNAT BEHOV AV BOSTADSTILLSKOTT

9 Bostad Kommunerna Planmonopol Politiska målsättningar, Planprocess, Tillsyn Staten Regeringskansliet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Boverket, Energimyndigheten, Länsstyrelsen Lagar och regler Bostadsförsörjningslag Miljöbalken (inkl strandskydd, Riksintressen mm) PBL, BBR/Normer (buller, ytor) etc. Infrastruktur/Kollektivtrafikering Landstinget Kollektivtrafik Regionplanering Överklaganden Byggbranschen Byggföretag, Allmännyttan, HSB/SSSB m fl Bankerna Kapital Lån/finansiering Vinst/avkastningskrav Storlek Läge Upplåtelseformer Markanvisningar Tomträtt Exploateringsavtal Markägare Privat, stat, kommun m fl Individen Rörlighet Preferenser Betalningsförmåga Behov Omvärlden Ekonomi, energipriser befolkning etc. Tillväxt Konjunktur Produktionskapacitet Kvalitet EU EU-dir Exempel på faktorer kring bostadsbyggandet som påverkar och påverkas av olika aktörer Marktillgång Parkeringsnormer Pris

10 Bygga enligt RUFS 2010: • Täta och attraktiva boendemiljöer • Kollektivtrafiknära och resurseffektivt • Varierat bostadsutbud • Funktionsblandning Vad behöver vi göra?


Ladda ner ppt "ULRIKA PALM REGIONPLANERARE, TMR PLANERINGSMÅL ”Hela regionen präglas av delaktighet och integration.” ”Alla invånare oavsett bakgrund använder sin."

Liknande presentationer


Google-annonser