Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De samhällsekonomiska målen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De samhällsekonomiska målen"— Presentationens avskrift:

1 De samhällsekonomiska målen

2 Svensk blandekononomi innebär
Ekonomisk tillväxt – BNP ska öka varje år Skapa balans – dämpa snabba konjunktur-svängningar Jämna ut inkomstskillnader med hjälp av transferreringssystemet

3 Hur ska de samhällsekonomiska målen nås?
Skatteintänkter behövs Statens inkomster och utgifter presenteras årligen i en budget Regeringen utformar riktlinjerna för hur målen ska nås (partipolitiskt färgade m a o) 3 olika vägar till målen - tillväxtpolitik, stabiliseringspolitik & fördelningspolitik

4 Tillväxtpolitik Syftet är en god ekonomisk utveckling på lång sikt
Skolan är ett ex på område man satsar på,ett framgångsrikt land beror på välutbildad arbetskraft. Infrastruktur är ett annat Hela landet ska utvecklas, inte enbart storstadsregionerna

5 Penningpolitik Viktigt med en jämn och stabil ekonomisk utveckling
Riksbanken ansvarar så att penningpolitiken inte utnyttjas politiskt För att dämpa en begynnande inflation höjs räntan mindre utlåning & mindre konsumtion mindre pengar i omlopp & priserna stabiliseras

6 Fördelningspolitik Sverige ska vara ett ekonomiskt jämlikt land
Stor politisk enighet om detta mål Merparten av statens intäkter används till att jämna ut inkomstskillnader och skapa ekonomisk trygghet för befolkningen Dessa omfördelningar kallas transfereringar, dvs olika former av bidrag

7 Välfärd Politiskt beslut om trygghet – bostad, mat, utbildning och vård till alla oavsett inkomst För att klara välfärdsmålen utökades den offentliga sektorn – skolor, sjukhus, vårdhem, olika förvaltningar mm Socialförsäkringar ( pension, sjuk- och föräldrarpenning) skapade ekonomisk trygghet

8 V S MP C FP M KD SD Alla politiska partier vill behålla välfärds-samhället Det borgerliga blocket vill se en minskad offentlig sektor ökat privat ägande ger ökad effektivitet Finns en rädsla hos V, S & MP att vinstintresset ska styra verksamheterna


Ladda ner ppt "De samhällsekonomiska målen"

Liknande presentationer


Google-annonser