Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distanskurs Stresskompetens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distanskurs Stresskompetens"— Presentationens avskrift:

1 Distanskurs Stresskompetens
Skapat av Linda Behrmann er Guide på resan

2 Vad är stresskompetens?
- Inre styrka genom mental träning för hälsa i balans.   Känslan av egenkontroll, en hälsosam självbild och balans mellan prestation och återhämtning är viktiga för Stresskompetens idé. De komponenterna är grunden, fundamenten i stresshantering genom mental träning. Dessa går att träna upp och utveckla under hela livet med rätt metoder, verktyg och övningar. Jag har verktygen, övningarna, metoderna du behöver ha nyfikenheten och viljan. För det är du som kommer göra utvecklingsresan och träningen. Stresskompetens utvecklar din förmåga att hantera stress på lång sikt, öka din självinsikt, självkännedom, använda din energi på rätt ställen för att orka med vardagens krav! Du kommer inte få tid till träningen utan DU måste TA dig TID.

3 STRESSKOMPETENS Kunskap Praktisk tillämpning Kompetens Läsa, förstå
Öva Träna Göra Kompetens Integrera Leva

4 Exempel på komponenter som ingår i Stresskompetens som idé och praktik
Det går inte att träna mentalt om vi inte slappnar av fysiskt först. Kropp och sinne är sammankopplade och ett avslappnat sinne förutsätter en avspänd kropp. De hälsosamma förhållningssätten kallar en del för att tänka positivt – jag säger tänka konstruktivt och handla hälsosamt. Alltså mycket av stresshantering handlar om att förhålla sig proaktiv och agera framför att reagera. Ser du dig själv som ett offer för omständigheter eller som ledare som kan påverka omständigheterna? Det är viktigt att sätta upp mål och att ha strategier för att nå dem eftersom mållöshet kan skapa stress, energilöshet och andra tråkiga saker. Vet du vad du vill? Sätter du upp mål? Hur? Hur följer du upp dem? Avslappning kroppslig Avslappning mental Hälsosamma förhållningssätt (Attityd) Meditation (det mentala gymmet) Målbildsträning Mindfulness träning

5 Skriv gärna ner i din dagbok/loggbok!
Hur ser du på hälsa och stress? Medvetenhet och att lyfta dina nuvarande perspektiv är alltid ett viktigt första steg till allt hälsoarbete eftersom allt hälsoarbete handlar om utveckling / förändring… Vad är hälsa för dig? Enligt mig på stresskompetens är Hälsa inte enbart frånvaro av sjukdom utan att må bra och ha resurser att klara av vardagens krav, stå emot påfrestningar och nyfiket vilja utvecklas. Skriv gärna ner i din dagbok/loggbok!

6 Frisk Sjuk Mår bra Mår dåligt
Vi kan må bra och samtidigt vara sjuka. Vi kan också må dåligt utan att det finns tecken på sjukdom. Hur mår du idag? Tecken på sjukdom upplevt välbefinnande Ingen sjukdom Upplevt välbefinnande Frisk Sjuk Tecken på Sjukdom Upplevd ohälsa Ingen sjukdom Upplevd ohälsa Mår dåligt Linda Behrmann Hälsokorset Källa: Stressmedicin.com

7 Hur skapas Hälsa? OMGIVANDE MILJÖ psykiska
Fundera på vad som skapar hälsa för dig i ditt liv och din vardag. Vilka friskfaktorer omger dig, sådana faktorer som boostar din hälsa. Fysiska Kost Träning Sömn Vila /återhämtning Vanor både dåliga och bra psykiska Kunskap Lagom spänningsnivå Självbild Motivation sociala Trivsel Nätverk Trygghet Interaktion OMGIVANDE MILJÖ Källa Winroth & Rydqvist Hälsa och hälsopromotion med fokus på individ-grupp och organisationsnivå 2008

8 Skriv ner svaren i din dagbok Vem är jag. Vad är stress
Skriv ner svaren i din dagbok Vem är jag? Vad är stress? Hur märks det att jag är stressad? Hur känns kroppen vid stress? Hur känns det i känslor och tankar? Vad gör jag när jag är stressad? Vad händer då?

9 Vad är stress? Olika definitioner Social medicinsk och psykologisk dimension
Hans Selyes definition av stress som "Kroppens respons på påfrestningar” 1936. Konflikt eller obalans mellan resurs och krav Cannon 1940-talet. Subjektiv upplevelse av stressoren avgör stressreaktion- James Skinner Orsak till stress är ingen bestämd faktor, individens varseblivning, tolkning och motivation avgör slutgiltig reaktion Chrousos & Gold 1991 Källa: Stress och den Nya ohälsan Peter Währborg stressForskare Göteborgs universitet

10 Jag skulle ju välja pension, skola, framtidsplan
Akut stress påverkar oss rent biologiskt skillnaden är idag att vi inte vet när hotet är över… Jag kan göra det nu Jag borde Jag skulle ju välja pension, skola, framtidsplan Jag kan jobba lite till

11 Det som orsakar Stress kallas stressorer
Det som orsakar Stress kallas stressorer. Det som är konsekvens av stress kallas stressreaktion. Det som orsakar Stress kallas stressorer. Det som är konsekvens av stress kallas stressreaktion.

12 ”Det är inte hur jag har det utan hur jag tar det”
Stressorer Oavslutade saker, buller, tidspress… Individfaktor ditt sätt att tänka, värdera och tolka Stressreaktion Neutral, positiv, negativ ”Det är inte hur jag har det utan hur jag tar det” Det som stressar en person behöver inte stressa en annan person trots att de utsätts för samma stressor.

13 Exempel på stressorer – orsaker till stress
Fysiska Buller Värme Kyla Ljus Psykiska Oro Ängslan Brist på egenkontroll Känna sig otillräcklig Brist på sammanhang Obalans mellan resurs och krav Sociala Samhällsförändringar Livskriser Ensamhet, egenupplevd Arbetslöshet/sysslolöshet Nytt jobb Ny chef Fysiska – brist på fysisk aktivitet, dålig kosthållning, sömnbrist, värme/kyla, ljud/buller, sjukdom, missbruk, sexuell upphetsning Psykiska – brist på kontroll, brist på uppskattning, dålig självbild, arbetssituation, för höga krav på sig själv, för lite att göra/obehövd, brist på kontroll, oro, kompetens, prestation Sociala – Ny chef, nytt jobb, ny familjemedlem, separation, dödsfall, ekonomi, arbetslöshet Källor: Hälsa och hälsopromotion med fokus på individ- grupp och organisation.,Winroth & Rydqvist Stressmedicin.com/broschyr- blir man sjuk av stress. Stress och den nya ohälsan, Peter Währborg 2009.

14 Likväl som stora katastrofer kan leda till överväldigande intryck, så kan även vardagliga
händelser göra det. Om en rad mindre förändringar uppstår nära varandra i tid kan vår reaktion bli densamma. Holmes och Rahe publicerade under 1970-talet en skala, vilken visade hur människors fysiska och emotionella hälsa påverkades av en rad vardagliga händelser. En del av dessa faktorer återfinner du nedan. Siffrorna anger graden av stress som människor upplevde i förhållande till de olika händelserna. 100 var det högsta värdet. Händelse Skattning Partners död 100 Nytt ansvar på arbetet 29 Skilsmässa 65 Barn flyttar hemifrån 29 Giftermål 50 Stora framgångar 28 Pensionering 45 Problem med chef 23 Graviditet Byte av bostad 20 Ny familjemedlem 39 Semesterresa 13 Stor förändring av ekonomi 38 Jultider 12 Arbetsbyte Mindre lagbrott 11

15 Kritiska Stressorer Överbelastning
Underbelastning Känsla av ensamhet Isolering Låg Egenkontroll Brist på sammanhang Svåra livsstilsförändringar

16 Vad är kontroll? Stressforskning visar att vi mår bra och klarar av mer om vi har upplevelsen av kontroll. Men upplevelse av kontroll handlar sällan om att kontrollera och mäta sin omgivning ständigt. Kontroll handlar lika mycket om att acceptera det vi inte kan påverka och hantera det samt att påverka det vi kan. Det finns en paradoxal nivå som kan upplevas som vi får en högre grad av kontroll genom att inte utöva kontroll, det som kallas acceptans.

17 Reflektionsfrågor Varför klarar en del mycket mer påfrestning/stress än andra? Kan man träna på att klara av mer stress/ påfrestning? - Hur

18 Växla mellan återhämtning & prestation Vad skapar Energi
Växla mellan återhämtning & prestation Vad skapar Energi? För att nå dina prestationer måste du växla mellan prestation och återhämtning, varje dag. Långa ock korta återhämtningsperioder behövs Hur återhämtar du dig? Prestation Utmaningar Mål Arbete Fysisk aktivitet Återhämtning Micropauser Meditation Vila Reflektion Avslappning Sömn – ett exempel på en lång daglig återhämtningsperiod Ingen ORKAR springa en maraton utan att träna först – jo det går men vi får skador om vi inte byggt upp vår kropp för den särskilda påfrestningen. Likadant fungerar vår mentala förmåga, vi har begränsad kapacitet och måste vila oss mellan prestationer och stress, annars finns risken att vi bränner ut oss. (Behrmann L)

19 Vecka 1 Träning i att Lämna autopiloten och känn din kropp
Avslappning i form av kroppsskanning Ta dig tid att öva 1ggr/dag Försök att upptäcka när du är spänd, avspänd, stressad. Skriv gärna ner i din dagbok. avslappning

20 2 do: Du övar kroppskanning 1ggr/dag svarar på reflektionsfrågorna Försök att upptäcka när du är stressad, vad du gör då, vad det får för konsekvenser samt när du är spänd/avspänd. Lycka till med din egenträning vecka 1 Med värme Linda Behrmann


Ladda ner ppt "Distanskurs Stresskompetens"

Liknande presentationer


Google-annonser