Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges relation till Europa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges relation till Europa"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges relation till Europa
Napoleonkrigen; återtåg från kontinental och regional maktpolitik 1812-års politik Är Sverige fredligare än andra stater?

2 Nya geopolitiska förutsättningar
Maktimplosion Nya gränser Nya stormakter Erfarenheter av maktpolitik och kontakter med Europa under 1800-talet

3 Ny diplomati under 1900-talet
Förhållandet till Ryssland / Sovjetunionen alltid centralt Hur förbättra relationerna västerut samtidigt?

4 Viljan att agera regionalt och globalt
Sverige gav stöd till återuppbyggnad Sverige varken förstod eller kände till Europarörelsen Europa som den gamla kontinenten FN-medlemskapet och agerandet blev centralt Sverige utan kolonialt förflutet

5 Den svenska föreställningsvärlden
Nya analysmönster! Den lyckade politiken Isolering Norden som alternativ Nationalstaten som lyckad modell

6 Nordismen Förstärkte svensk säkerhetspolitik Ledarroll Konsolidering
Identitet Nordismen som 3:e vägen

7 Marshallplanen Sverige positivt Sveriges målsättningar
Balansera öst mot väst Hänsyn till inrikespolitik och opinion

8 Europarådet Bildades 1949 Oklar målsättning i början
Svensk glädje och integrationisters sorg! Svensk rädsla för överstatlighet och gemensamt försvar

9 Schumanplanen Presenterades av den franske utrikesministern i maj 1950
Ett svar på Europarådets misslyckande Sveriges relation till planen

10 Integrationen tar fart
Romfördraget och Euratom 1956/57 En egen organisation med egna organ Sverige förstår inte överstatligheten Sverige lockas inte av överstatligheten Sverige var rädd för överstatligheten

11 Mötet mellan de 12 Två block möts således vid OEEC-förhandlingarna 1958 EFTA växer fram 1959 Kulturkrock mellan Sverige och Europa, främst ledande partier / personer

12 Avtal eller lagar? Bakom blockbildningen skymtar vi olika målsättningar och synsätt på näringslivets organisation och ekonomins tillväxt Sverige frihandelsvänligt Den svenska modellen vs. inflationsbekämpning. Rädsla för europeisk ”interventionism” och ”dirigism”

13 EFTA spricker England byter sida med början 1961 och drar med sig andra. Dröjer dock till 1970-talets mitt innan det blir klart. Sverige och mindre nationer står kvar Först vid kalla krigets slut kan / vågar Sverige bryta sig ur ”ramen” / den självvalda isoleringen.


Ladda ner ppt "Sveriges relation till Europa"

Liknande presentationer


Google-annonser