Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betesmodulen inom Greppa Näringen Jens Fjelkner Nötköttsrådgivare Skånesemin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betesmodulen inom Greppa Näringen Jens Fjelkner Nötköttsrådgivare Skånesemin."— Presentationens avskrift:

1 Betesmodulen inom Greppa Näringen Jens Fjelkner Nötköttsrådgivare Skånesemin

2 Material •Checklista •Fröblandningar •Bete och betesdjur •Miniräknare

3 Lantbrukarens förberedelser •Tar fram material enl. utskick •Förteckning över djurgrupper •Förteckning över betesskiften

4 Ett vanligt besök •Tittar på några betesskiften •Genomgång av betesdriften, identifiera starka och svaga sidor •Eventuellt växtnäringsbalans •Upprätta betesplanering samt gödslingsförslag och förslag på övriga åtgärder

5 Vanliga problem •Förvuxna beten; betessläpp, beläggning etc

6 Betessläpp •Så fort som möjligt! •Övergångsutfodring •5-7 cm räcker •Gå över stängsel före vårbruket!! •Sent betessläpp ger förvuxna bete, övergår från vegetativ till reproduktiv tillväxt

7 Beläggning, djur per ha

8 Vanliga problem •Förvuxna beten; betessläpp, beläggning etc •Mineralfoder •Avmaskning •Gödsling med NPK

9 Gödsling •NPK inte ovanligt •Startgivan läggs ofta samtidigt på alla beten •Givan delas inte alltid

10 Vanliga problem •Förvuxna beten; betessläpp, beläggning etc •Mineralfoder •Avmaskning •Gödsling med NPK •Ogräs, speciellt skräppor & tuvtåtel •Bristfällig putsning •Gamla betesvallar •För sen avvänjning •Väger ej, svårt utvärdera betessäsongen

11 Övrigt som brukar komma upp •Rotationsbete eller kontinuerligt bete •Kalvgömma •Rasval •Vallfröblandningar •Skötselkrav naturbetesmark

12 Växtnäringsbalans •Görs vid behov på rastbete för mjölkkor •Tillfört; handelsgödsel, del av gödselproduktionen, kvävefixering •Bortfört; bete enligt betesfoderstat (rimlig avkastning)

13 Exempel vn-balans •180 kor, 21 ha, 450 kg NPK 17-7-14 •35% av gödseln på bete (8h/dag) •2 kg ts bete per ko och dag under 4 mån (4000 kg ts/ha)

14 Ekonomisk motivering för lantbrukaren •Kan tidigt avvänja en tung kalv •Korna i bättre kondition; billigare övervintring •Lägre kraftfoderräkning •Naturbete som sköts rätt blir bättre och bättre

15 Miljömässig motivering •God betesskötsel minskar behovet av kemisk bekämpning •Anpassning av handelsgödsel efter beläggning •Kortare uppfödningstid •Mindre kraftfoderbehov •Biologisk mångfald & öppet landskap

16 Tips •Börja med rundvandringen, skriv under tiden •Rita eller låna en karta över skiften i betesplaneringen •Glöm inte ge beröm för det som är bra

17 Litteratur •Bete och betesdjur, 100 kr SJV •Drivningsgator och rastning av ekologiska uppbundna kor (http://www.jti.slu.se/publikat/rapporter/l&i/r-319kli,cb.pdf) •Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar (http://www.ac.lst.se/files/3KRWwddn.pdf) •Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter (http://www.ffe.slu.se/ffe/info/Sortval_2005-2006.pdf)

18 Blandat köksbordsmaterial

19 Bra bete = bra tillväxt Förväntad tillväxt vid olika bete för en stut på 500 kg (källa: Taurus)

20 Kontinuerligt bete •Fördelar - Lågt arbetsbehov - Låg investeringskostnad •Nackdelar - Dåligt betesutnyttjande, mycket trampas ner - Betet förväxer vilket ger sämre tillgång senare - Utarmning av önskvärda betesväxter - Tilltagande problem med ogräs

21 Rotationsbete •Fördelar - Bättre betesutnyttjande - Ger betet möjlighet för återhämtning - Kan ge längre betessäsong - Lättare anpassa beläggningen under säsongen - Jämnare fördelning av gödsel - Tillåter högre beläggning - Lättare kontrollera ogräsen - Lättare att gödsla •Nackdelar - Högre kostnader för vatten och stängsling - Kräver mer arbete och planering

22 Stripbete •Fördelar - Maximalt betesutnyttjande - Maximal köttproduktion per ha - Att föredra när grönfoderväxter betas •Nackdelar - Arbetsintensivt

23


Ladda ner ppt "Betesmodulen inom Greppa Näringen Jens Fjelkner Nötköttsrådgivare Skånesemin."

Liknande presentationer


Google-annonser