Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussionspunkter Allmänt Viktigt att se vad som finns i landskapet runt IS-biotoperna, och vilken historia/kontinuitet själva IS-biotopen och omgivande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussionspunkter Allmänt Viktigt att se vad som finns i landskapet runt IS-biotoperna, och vilken historia/kontinuitet själva IS-biotopen och omgivande."— Presentationens avskrift:

1 Diskussionspunkter Allmänt Viktigt att se vad som finns i landskapet runt IS-biotoperna, och vilken historia/kontinuitet själva IS-biotopen och omgivande biotoper har. Hur samordna mellan olika aktörer (utförare, biologisk expertis etc)? Är det ofta många aktörer eller kan man vanligen hitta enkla kedjor? Mycket traditioner och rutiner i skötsel, t.ex. efterbehandling av täkter, vägkantslåtter. Först tänka över vad man vill åstadkomma (vilken biologisk mångfald finns, hur kan den utvecklas, vad hotar?), sedan utforma åtgärder utifrån det. Biologisk mångfald och vägar ofta en fråga om problem (spridningsbarriärer, trafikdöd, stora djur etc.). Viktigt att ta upp möjligheter. Inte bara rödlistade arter, utan IS-biotoper viktiga även för mer vanliga arter. I Centraleuropa är det dåligt ställt för t.ex. humlor och fjärilar.

2 Diskussionspunkter Vägar/banvallar Ekologisk fälla: Kanske bättre med visst svinn (t.ex. längs vägar) än ingen biotop alls Sugning av vegetation på vägkanter suger upp allt. Kanske slå en sida per år? Många torra miljöer har kanske inte problem med näringsanrikning och inte heller med hög trafikfarlig vegetation. Skärning av vägkanter problem (tar bort vegetationen) och möjlighet (startar om successionen). Dessa borde kunna kombineras genom att spara vegetation vid skärning. Dock problem med rutinerna så det genomförs sällan. Bredden av den öppna ytan är viktig – det skulle ha många fördelar att på vissa platser bredda vägområdet. I åkerlandskapet skulle det vara värdefullt med plöjningsfria zoner längs vägar.

3 Täkter Täkter svåra med gamla beslut, traditioner och många inblandade. Viktigt både med fortsatt bruk av husbehovstäkter och rätt efterbehandling av avslutade stortäkter. Nya traditioner behövs för vad som är en bra efterbehandling som skall prisbelönas! Kraftledningsgator Det finns Natura2000-områden som är k-gator. Där görs åtgärder av Sv. Kraftnät och Lst. Viktigt knyta ihop biotopskötseln i k-gator och anslutande biotoper. Många k-gator växer igen, förmodligen beroende på upphörd hävd (k-gator har tidigare ingått i betesmarker). Röjningsavfallet ett problem om det läggs fel, men för dyrt att ta bort. Dock: om man tar bort avfallet blir det mindre näring -> möjlighet till glesare röjningsintervall på sikt (sparar pengar). Problem att små k-gator kan komma att läggas igen för att stormsäkra.


Ladda ner ppt "Diskussionspunkter Allmänt Viktigt att se vad som finns i landskapet runt IS-biotoperna, och vilken historia/kontinuitet själva IS-biotopen och omgivande."

Liknande presentationer


Google-annonser