Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En PowerPoint om PowerPoint

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En PowerPoint om PowerPoint"— Presentationens avskrift:

1 En PowerPoint om PowerPoint

2 Vad kan man använda en PowerPoint till?
PowerPoint© är egentligen varunamnet på Microsofts© presentationsverktyg, så i fortsättningen använder jag ”presentation” Hur ska man göra en bra presentation? Vad består en sådan av? Hur distribuerar jag den till studenterna?

3 Vad ska man använda den till?
Som ersättare för OH-bilder, blädderblock och tavla vid föreläsning eller som fristående lektionsmaterial vid självstudier Kan innehålla statisk text, bilder/diagram + Animeringar + Ljud + Knappar för att styra flödet genom materialet Kan vara tråkig och sövande, men också intresseväckande och förstärka det du vill säga

4 Do and don’ts Vid föreläsning
Läs aldrig innantill från presentationen, åhörarna har ju precis läst det själva. Låt istället presentationen sammanfatta, komplettera och kommentera det du säger. Innehåller den bara precis vad du säger så tillför den ingenting Låt inte en bild visas varken för kort eller för lång tid, när alla hunnit läsa färdigt ska den inte visas längre. Om du inte pratat klart, lägg ut en svart eller en annan neutral bild så att de fokuserar på dig

5 Använd inte för många eller för få bilder.
En bild som visas länge kan delas upp i flera, om det inte är viktigt att se all information samlad samtidigt Bilder som visas väldigt kort tid kan slås ihop till en, om det inte är ett uttalat pedagogiskt syfte att dränka åhörarna i information Använd inte en massa animeringar, ljud etc. om det inte har ett tydligt pedagogiskt syfte. (Roa kan eventuellt vara ett sådant, om du är säker på att åhörarna har samma humor…)

6 Presentation som fristående material
Presentation måste då innehålla all information. Dessa två typer kan därför INTE ersätta varandra. Trots det kan den inte innehålla stora textmassor, i det fallet är det bättre att lägga in en länk till materialet (läs mer) En presentationen kan köras automatiskt som du bestämt i förväg eller du kan överlåta kontrollen till läsaren Det första ger ingen flexibilitet eller möjlighet till individuell anpassning

7 Tänk på att många fortfarande föredrar att skriva ut allt material, vilket medför att animeringar, ljud och knappar inte fungerar En fristående presentation måste var mycket mer genomtänkt än med vidhängande föreläsare. Inga oklarheter som gör att du tappar läsarens intresse. De har ju ingen att fråga

8 Vad består en presentation av?
I grunden består den av ett antal sidor, här endast punktlista och en rubrik och ev. en bakgrund Men sedan är det bara fantasin som sätter stopp; animeringar, ljud, diagram, tabeller, filmer, kalendrar, etc.

9 Kombination av flera element
Min Din Σ Vår 34 47 80 Höst 51 32 83 Du och jag har olika antal under vår och höst, men tillsammans ser det bra ut Kalkyler, tabeller, bilder, animationer, video, ljud, etc Allt som kan bidra till att föra fram budskapet

10 Blir det bättre för att det rör sig och låter?
Animationer kan vara ett sätt att skapa uppmärksamhet, men de kan också ta fokus från ditt budskap Hur mycket tid/uppmärksamhet ägnade ni åt bilden? Hade vi en ekonom anställd så skulle vi veta vad vi gör. Eller förskingrar han?

11 Är ljud bra? TESTA

12 Faktorer som påverkar hur du utformar din presentation
Det är viktigt att tänka på Vilka din publik är I vilket sammanhang den ska användas Vad du vill med den Informera/undervisa Argumentera Sälja något Det som är passar vid ett tillfälle kan var helt fel vid ett annat

13 Händelsestyrning Med knappar kan läsaren själv styra sin väg genom presentationen Ta om avsnitt eller ha presentationen uppdelad i kapitel, som man kan välja från början Men då finns det också andra verktyg t ex Camtasia där detta kan göras på annat sätt Bild 8 Förra Nästa

14 Distribution av presentationen
Om materialet ska användas fristående så finns det olika sätt att distribuera den Studenterna kan få din .ppt-fil. Detta kräver att studenterna har PowerPoint installerat Du väljer att spara den som ett bildspel. De kan nu bara spela upp den, på det sätt du bestämt när du skapade den. De måste ha PowerPoint eller ett speciellt tillägg för att titta på denna fil. Du kan skapa åhörarkopior i t ex pdf-format. Då utan animationer, bilder, etc. Istället kan du lägga in kompletterande text i anteckningsfältet.

15 Du kan importera den till t ex Camtasia och där skapa en ”film” av den (flashformat som kan ses i webbläsare) Där går det också att göra en massa annat, lägga till ljud, etc. på ett mer avancerat sätt Du kan också styra presentationen mer avancerat, med interaktivitet

16 Du kan även se fler enkla guider för hur du
lägger in text, bilder, länkar Skapar åhörarkopior som pdf-fil Använder mallar, speciellt MIUNs Olika versioner av PowerPoint Skapa en film med ljud i flash-format av din presentation Gå in på: under ”Pedagogsikt och tekniskt stöd” och ”Övriga verktyg” hittar du ”OH-bilder på nätet”


Ladda ner ppt "En PowerPoint om PowerPoint"

Liknande presentationer


Google-annonser