Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen

2 Uppdrag från park- och naturnämnden
Ur nämndens mål- och inriktningsdokument för 2012: Inriktningen är att vi ska ha minst en tillgänglighetsanpassad lekplats inom varje stadsdelnämndområde.

3 Hur gör man? Tillgänglig för vem? Vilka behov finns?
Vad finns det för lagar? Goda exempel från omvärlden?

4 Barns lekmiljö = barns livsmiljö
Arvid propagerade inom stadsplaneringen för att lekmiljö= livsmiljö. Det är verkligen något vi bör tänka på idag för i ärlighetens namn så kan man ju i sitt stilla sinne gör det när vi anlägger små trånga förskolegårdar i skugga och ställer husen tätt tätt. Hur gör vi på park och natur för att planera för en bra stad för barn och alla andra. Hur planerar vi mellanrummen som vi har ett ansvar för och hur tänker vi runt platser för lek och möten….både för barn och vuxna. Det här är verkligen något vi försöker tänka på även idag för visst är lekplatser viktiga men lek tar plats överallt. Från bostadsgårdar till de nära grönområdena på torgen, i den nära naturen och i stadsparkerna. Hur planerar vi fördå för detta.

5 Olika typer av lekplatser:
Närlekplats liten, nära, små barn, kvartersmark Lokallekplats större bostadsgrupp, lite större barn Stadsdelslekplats gemensam för stadsdel, samlingsplats för alla åldrar Utflyktslekplats unika strategiskt belägna lekplatser för hela kommunen Liten och nära För de minsta barnen Anordnas på kvartersmark Tillgodoser en större bostadsgrupp Lite äldre barn Gemensam för en hel stadsdel Samlingsplats för alla åldrar Unika, strategiskt belägna lekplatser för hela kommunen

6 Park och naturs lekplatser
Park och naturförvaltningen förvaltar idag 289 lekplatser. Finns även hundratals lekplatser vid skolor och förskolor. Finns ytterligare hundratals mindre lekplatser i bostadsområden.

7 Lekplatser med någon form av tillgänglighetsanpassning

8 Gröna vallen Yttrtligare en kombination av lek och näridrott i hjärtat av majorna

9 Riktlinjer för tillgängliga lekplatser

10 Mål Tydliggöra ramarna ”Tillgängliga lekplatser”
Tillämpning av lagstiftning Sammanfatta ambitionerna för Planering Utformning Samråd Praktiskt genomförande

11 Behov Ca 20 % av Sveriges befolkning har någon form av bestående funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens indelning + övriga svårt att höra svårt att se svårt att röra sig svårt att tåla vissa ämnen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information övriga: t ex inkontinens (behov av toaletter)

12 Lagstiftning Gällande föreskrifter Tillämpning Nyanläggning - ALM 2
Upprustning - HIN 2 Tillämpning Även vid upprustning eftersträvas nybyggnadskraven

13 ”Mer åt fler” istället för ”allt överallt”
Alla behöver utmaningar Stimulans av flera sinnen Leka tillsammans

14 Generella planeringsprinciper
Gestaltningen ska väcka leklust vara fantasifull, stimulera flera sinnen Olika nivå på tillgänglighet, alla skall utmanas och ha kul Tydliga och orienterbara miljöer Uppdelning mellan aktivitetsytor , avgränsning mellan lekpark och omgivning Möjlighet att vila väderskyddad Redskap som rymmer och håller för lek tillsammans med funktionshindrad vuxen Fysisk tillgänglighet (yta, bredd, lutning och avstånd)

15 ”Checklista tillgänglighetsaspekter”
Lagstiftningens funktionskrav och erfarenhetstips har sammanställts till praktiskt tillämpbar checklista

16 Nivå på tillgänglighet
Nivå A – Nyanläggning av tillgänglig lekplats Tillgänglighetsaspekterna skall vara genomtänkta för såväl helheten som lekplatsens olika delar Nivå B – Upprustning av befintlig lekplats Tillgänglighetsåtgärder utförs för möjliga delar. Nivå C – ”Passa på” åtgärder Standardhöjning av befintliga redskap och ytor för att öka tillgängligheten

17 Erfarenhetsåterföring
Strategier i parkplan, uppföljning Frågeställningar som uppkommer vid projektering Praktiska lärdomar från byggskedet Anmärkningar vid besiktning gentemot egna eller lagstadgade krav Uppföljning av skötsel och underhåll

18 Dialog Policyfrågor, strategiska frågor Sakfrågor, experthjälp
Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet Sakfrågor, experthjälp Kommunens tillgänglighetsrådgivare Byggskede, lokala frågor Handikapprådet i aktuell stadsdelsförvaltning

19 Lekträdgården Karlstad

20 Kallhällsparken, Järfälla
- Parken är anpassad för att dessa barn ska kunna träna sina sinnen och sin rörelseförmåga i en miljö som känns trygg, men samtidigt spännande, säger Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun. Text och bild Anna Bidö

21 Sundbyøster Plads, Köpenhamn


Ladda ner ppt "Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser