Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ängaboskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ängaboskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ängaboskolan

2 350 ELEVER FÖRSKOLEKLASS SÄRSKOLA GRUNDSKOLA
Erfarna och välutbildade lärare idrottslärare musiklärare Ängaboskolans stödteam specialpedagog skolsköterska kurator psykolog 350 ELEVER FÖRSKOLEKLASS SÄRSKOLA GRUNDSKOLA Elevinflytande -barnråd -elevråd -matråd Bra lokaler stor idrottshall musiksal slöjdsal hemkunskapssal Traditioner och visioner systematisk skolutveckling samverkan med föräldrar visioner för framtiden

3 FÖRSKOLEKLASSEN…….. ……………en klass för sig

4 Grundidé: Överbrygga avståndet mellan grundskola och förskola

5 Förskoleklassen : Att vänja sig vid allt det som skolan står för:
Idrottshall Matsal Skolgård Korridorer Små barn och stora barn Att förbereda sig för: Läsning och skrivning och allt annat som väntar i skolans värld

6 Lust, lek och lärande! Vi har förskolans förhållningssätt till lärande och kunskap i ryggen Lust, lek och lärande i centrum

7 Att leka sig in i skolans värld
Redan 1991 infördes flexibel skolstart. Nya verksamheter utformades: nollklass, noll-etta osv.. På Ängabo har vi behållit förskoleklassen som en verksamhetsform för enbart sexåringar. Vi integrerar denna verksamhet i vår 6-7 års verksamhet.

8 Egen skolform 1998 Förskoleklass – en rättighet för barn och föräldrar som man kan tacka nej till. En skyldighet för kommunen att anordna Mer än 95 % av alla sexåringar inskrivna i förskoleklass.

9 Samma läroplan – Lpo 94, men inga mål att uppnå, däremot att sträva efter:
Utveckla nyfikenhet och lust att lära Utveckla sitt eget sätt att lära Utveckla tillit till sin egna förmåga Känna trygghet, lära sig ta hänsyn och visa respekt i samsyn med andra


Ladda ner ppt "Välkommen till Ängaboskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser