Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skapa förutsättningar för ny teknik Anna Johnson Industriell dynamik, Chalmers 2001-04-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skapa förutsättningar för ny teknik Anna Johnson Industriell dynamik, Chalmers 2001-04-24."— Presentationens avskrift:

1 Att skapa förutsättningar för ny teknik Anna Johnson Industriell dynamik, Chalmers 2001-04-24

2 Innehåll •Hur utvecklas och sprids ny teknik? •Vad behövs för att stimulera utveckling och spridning av ny teknik? •Lärdomar för policy •Några argument för en EU-gemensam energipolitik

3 Hur utvecklas och sprids ny teknik? •Ingen linjär process — ”market pull” och ”technology push” är förenklade synsätt •Flera steg i spridningen — från nischmarknad över bryggmarknad till massmarknad •Innovationssystemet spelar roll — innovations- och spridningsprocesser är även kollektiva: –Aktörer och marknader –Nätverk –Institutioner

4 Vad behövs för att stimulera utveckling/spridning av ny teknik? •Skapande av ny kunskap — mångfald •Styrning av sökprocessen — tillväxtpotential och legitimitet •Resurser — kapital, kompetens m m •Informations-, kunskaps- och visionsutbyte — mötesplatser och nätverk •Stimulering av marknaden — legitimitet, gynnsam lagstiftning etc

5 Lärdomar för policy •Skapa mångfald i kunskapsbasen — försök inte välja ”rätt” teknik/ansats på förhand! •Tålamod/uthållighet är nödvändigt — det kommer att ta tid! •Det behövs en ”portfölj” med en mångfald av policyåtgärder! •Åtgärderna måste vara förenliga med varandra!

6 Några argument för en EU-gemensam energipolitik •Med en gemensam, avreglerad elmarknad är det svårt att ha nationella stödsystem för ny teknik. •Nisch- och bryggmarknader är ej alltid geografiskt samlade. •Ett gemensamt system kan skapa nya marknader/mer utrymme för ny teknik. •Informations- och kunskapsspridning främjar utvecklingen, men sker inte alltid spontant.


Ladda ner ppt "Att skapa förutsättningar för ny teknik Anna Johnson Industriell dynamik, Chalmers 2001-04-24."

Liknande presentationer


Google-annonser