Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postoperativa komplikationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postoperativa komplikationer"— Presentationens avskrift:

1

2 Postoperativa komplikationer
-Hur minimera hyperalgesi och kronisk smärta? Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken

3 Cronic Post-Surgical Pain
CPSP Smärtan uppkom efter en kirurgisk procedur. Smärtan ska ha varat minst två månader. Andra orsaker till smärtan ska ha uteslutits. Möjligheten att smärtans ursprung är från ett tidigare förekommande tillstånd har uteslutits. Macrae and Davies 1999

4 Cronic Post-Surgical Pain
Incidens: Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 2011;24:

5 Cronic Post-Surgical Pain
20 % i Europa har upplevt kronisk smärta. Trauma och kirurgi är orsaken till 15% av dessa fall. Breivik et al Eur J Pain 2006; 10: 5130 patienter på 10 smärtmottagningar i Norra England 22,5 % sätter sin smärta i samband med ett kirurgiskt ingrepp. 18,7 % sätter sin smärta i samband med ett trauma. Crombie et al Pain 1998; 76(1-2):

6 Hyperalgesi Hyperalgesi Allodyni
En smärtsam stimulering upplevs starkare än normalt. Allodyni En icke smärtsam stimulering upplevs som smärtsam.

7 Modifierad från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson.

8 Primär Hyperalgesi (Perifer sensitisering)
Hyperalgesi inom vävnadsskadat område. Vävnadsskada initierar ”Neurogen” inflammation. Kemisk aktivering av C-fibrer. Mest potenta algogener: Vätejoner, Bradykinin, Serotonin, Prostaglandiner

9 Modifierad från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson.

10 Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

11 Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

12 Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

13 Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

14 Sekundär Hyperalgesi (Central Sensitisering)
Hyperalgesi. -Aktivitet i smärt- fibrer som innerverar vävnads- skadat område förstärks. Ökad känslighet för stimuli hos bakhornsneuronet: Hyperalgesi inom området runt det vävnadsskadade området. Allodyni – Aktivitet i A-beta fibrer inom ett område kring vävnadsskadan kan uppfattas som smärta.

15 Cronic Post-Surgical Pain
Prediktiva faktorer Perkins et al Anesthesiology 2000;93:

16 Preoperativ smärta Stark korrelation mellan preoperativ smärta och CPSP. Ca 50 % av patienter som opereras har preoperativ smärta i operationsområdet eller på annan plats. Pågående behandling med opioider ger toleransutveckling och hyperalgesi.

17 Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 2011;24:545-550
Nervskada Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 2011;24:

18 Neuropatisk smärta -Diagnostik
Värme Metallrulle Kyla Beröring Bomullstuss/pinne Smärta Nål Löfvander et al Läkartidningen 2009;4:

19 Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8
Nervskada Op Ljumskbråck med nät. Prospektiv multicenterstudie. 955 patienter. Spelar nervskada någon roll för moderat till svår ljumsksmärta efter 6 mån och 1 år efter op? Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

20 N. Iliohypogastricus N. Ilioinguinalis N. Obturatorius Ramus femoralis av N. Genitofemoralis N. Femoralis Ramus genitalis av N. Genitofemoralis

21 Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

22 Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8
6 mån 1 år 7,9% 3,6% 2,1% ,5% Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

23 Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

24 Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

25 Postoperativ smärta Ökad risk för CPSP vid: Hög smärtintensitet.
Långvarig duration av postoperativa smärtan. Kehlet et al Lancet 2006; 367: Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 211; 24:

26 Psykologiska faktorer
Ångest Depressivitet Benägenhet till katastroftänkande Psykologisk vulnerabilitet (sårbarhet) Bruce et al Br J of Pain 2011; 5: 23-29

27 Behandling Lokalanestetika Läkemedel
Kontinuerlig ischiadicusblockad 4-83 dagar efter underbensaputation. Incidens fantomsmärta 16% efter 1 år jämfört med ca 67% i andra studier. Borghi et al Anesth Analg 2010; 111: Läkemedel Ketamin Gabapentin Venlafaxin Dahl and Kehlet Curr Opin Anestesiol 2011; 24:

28 Prediktion av akut postoperativ smärta
Psykologiska tester Quantitative sensory testing (QST) Elektrisk stimulering Värme Kyla Tryck Nilsson Mjöbo Läkartidningen 2011; 108:

29 Mer kunskap behövs Mer kunskap om vilka mekanismer som ligger bakom CPSP. Mer kunskap om vilka som drabbas (Prediktion). Mer studier om långtidseffekter av läkemedel.

30 Sammanfattning Hur kan vi minimera hyperalgesi och kronisk smärta?
Minimera nervskador under kirurgi. Behandla smärta pre-, per- och postoperativt. Hitta och specifikt behandla riskindivider?

31

32

33

34 Wildgaard et al Clin J Pain 2010; 26:217-222
Inflamation CPSP efter Lungtransplantation Retrospektiv studie 5-10 % av patienterna upplevde CPSP efter i median 39 mån uppföljning. Förväntat värde utifrån tidigare undersökningar >40 % Wildgaard et al Clin J Pain 2010; 26:

35 Prediktion av CPSP Korrelation mellan smärta 6 mån efter korrigerande bröstkorgs kirurgi och: Smärttröskel för kyla och tryck Psykologiska faktorer Launtenbacher et al Pain 2010: 151: Hög DINC (Diffuse Noxious Inhibitory Control) effektivitet halverar risken för CPSP. Yarnitsky et al Pain 2008; 138: 22-28


Ladda ner ppt "Postoperativa komplikationer"

Liknande presentationer


Google-annonser