Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn"— Presentationens avskrift:

1 Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn
SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Projekt Barnfrid Stockholm Barnfrid Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn

2 Barnfrid år 2010-2012 Länsstyrelsen, kvinnofridsmedel
Lagstiftning mot aga 1979 Erfarenheter från tidigare projekt Barn utstår våld i familjen. Förnekas eller bagatelliseras, tackar nej till hjälp. Barnet förblir i hemmet – oro! Det behövs riktad insats SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

3 Barnfrids syfte år 1-2 Projektet syftar till att inventera, finna och utarbeta en strategi för att implementera verksamma arbetssätt och insatser för barn och deras familjer, där våld är riktad direkt mot barnen och där barnen bor kvar hemma. SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

4 Samlat kunskap från praktiker och forskare
Kvinnofrid och barnmisshandel Besökt stadens utredningsenheter – Vad behövs? SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

5 Barn är trygga under utredningen
Socialtjänsten Insatsen anpassas utifrån barnets behov Signs-of-Safety Anmälan Motivera till insats Utredning Risk- och skyddsbedömning Insats Fler anmäler vid misstanke Polisen Barnahus Familjerätten Samverkan Nätverk SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

6 SDF förmedlar behov av utveckling
Riskbedömning och skydda barnet, det bör finnas formaliserat. Svårt att motivera föräldrar till att ta emot en insats, våldet bagatelliseras och förnekas. Det behövs förstärkning under utredningen – skydd, säkra att barnet inte bli utsatt, motivera föräldrar att ta emot hjälp. Det saknas riktad insats. Polisens arbete ofta blir långdraget och diskussioner förs huruvida en polisanmälan är till barnets bästa. SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

7 Mål: Barn är trygga under utredning
En utbildningssatsning riktad till utredande socialsekretare barn inkl mottagningsgrupp Nytt arbetssätt ska förankras – bli skillnad Mätbart – t.ex om samma familj återkommer SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

8 Barn är trygga under utredningen
Socialtjänsten Insatsen anpassas utifrån barnets behov Signs-of-Safety Motivera till insats Anmälan Utredning Anmälan Risk- och skyddsbedömning Insats Fler anmäler vid misstanke Polisen Barnahus Familjerätten Samverkan Nätverk SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

9 Syfte år 3 Erbjuda och genomföra utbildning med metodstöd i Signs-of-Safety till stadens utredningsenheter barn 0-12 år samt mottagningsgrupper. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

10 Samtliga 14 stadsdelsförvaltningar - Ja!
STADSLEDNINGSKONTORET

11 Utvärderingar visar Färre antal placeringar – lägre kostnader
Minskat antal anmälningar som återkommer Stärkt och utvecklat samarbete med samarbetspartners Mer nätverksarbete Lägre personalomsättning och ökad tillfredsställelse i arbetet SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

12 Signs-of-Safety – Australien 90-talet Andrew Turnell
Resilience theory Om att kunna hantera stress och trauma Skyddsfaktorer Lösningsfokuserat arbete (Shazer, Berg) Fokusera på nuet och framtiden, göra mer av det som fungerar, ej fokus på problemet, ett konstruktivistiskt perspektiv Systemiskt perspektiv (Bronfenbrenner) SOCIALFÖRVALTNINGEN

13 Byggstenar – Signs-of-Safety
Riskbedömning - där en skyddsfaktor måste vara kopplad till aktuell riskfaktor. Flera vuxna runt barnet är en skyddsfaktor. Samtalsmetodik - att hitta styrkor och resurser, fokus på mål, säkerhetsfaktorer och framsteg. Planerings- och bedömningsformulär - all information skrivs ner vilket ger en konkret bild som alla kan ha en dialog runt. Situationer värderas i en skala. STADSLEDNINGSKONTORET

14 Byggstenar Arbeta med förnekelse - Ett arbete görs för att få tillstånd ett förändringsarbete trots förnekande. Säkerhetsplanering – utifrån fokus på barnets säkerhet tas stöd av familjens nätverk.   De tre husen - barnet syn på sin livssituation framkommer genom ett utarbetat pedagogiskt verktyg. Överbryggar till öppenvården - modellen ger stöd för att motivera föräldrar till att ta emot insats. SOCIALFÖRVALTNINGEN

15 Styrkor Utredningen startar ett förändringsarbete
Samarbete med bibehållet fokus på det som oroar Fastnar inte i ”vad var det som hände” SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

16 Framåtriktat – hur kan vi undvika att hamna här igen? Starkt barnfokus
Etablerar långsiktig säkerhetsplanering med stöd av nätverket Ökad trivsel – personal upplever arbetet som mer meningsfullt SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

17 Familjebaserade insatser – våld och barn
KIBB – kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel Circle of Security – anknytningsstärkande intervention när det förekommit våld (ATV Norge) Komet – lägga till modul om våld och våldets verkningar? MST –CAN – intensiv, hemmabaserad, tvärprofessionellt SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten


Ladda ner ppt "Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn"

Liknande presentationer


Google-annonser