Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man lita på Bibeln? Kan man lita på Bibeln?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man lita på Bibeln? Kan man lita på Bibeln?."— Presentationens avskrift:

1 Kan man lita på Bibeln? Kan man lita på Bibeln?

2 Kan man lita på Bibeln? När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” (Matt 22:34-40) Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga lagar består för evigt. (Ps 119:160)

3 Vikten av Bibelns tillförlitlighet
Kan man lita på Bibeln? Vikten av Bibelns tillförlitlighet Innehåller dels andliga påståenden, men också mängder av historiska uppgifter. Historiska uppgifter kan kontrolleras – påverkar trovärdigheten i de andliga påståendena. Gäller både GT och NT. Olika sätt att argumentera på grund av skillnad vad gäller avstånd i tid, andra källor m.m.

4 Utgångspunkter i frågeställningen
Kan man lita på Bibeln? Utgångspunkter i frågeställningen Hur ska trovärdigheten bedömas? Ifrågasatt sedan 1700-talet. A) Historisk-kritiska metoden lanserades. Tre principer: Kritikens princip – ingenting får undslippa kritik Analogins princip – analogi till händelserna som skildras krävs i vår tid Korrelationens princip – allt hänger samman i en obruten kedja av orsak och verkan. Kallas vetenskaplig metod, men bygger på naturalistisk filosofi och livsåskådning.

5 Utgångspunkter i frågeställningen
Kan man lita på Bibeln? Utgångspunkter i frågeställningen Präglar vår tids resonemang  behov av grund för tanken att det faktiskt finns en Gud innan Bibeln studeras. B) Tendens att döma Bibelns uppgifter som falska p.g.a. frånvaro av stöd i andra texter. Tveksam utgångspunkt. Mycket odokumenterat från Bibelns tid. ”Absence of evidence is not evidence of absence” C) Tendens att utgå från att Bibeln har fel när två olika uppgifter föreligger.

6 Gamla Testamentets trovärdighet
Kan man lita på Bibeln? Gamla Testamentets trovärdighet GT:s trovärdighet styrks genom modern arkeologi: Kung Belsassar i Daniels bok Nabonidus länge ansedd som sista kungen, Belsassar aldrig nämnd. Nya fynd visar att de samregerade  Daniels-boken hade rätt. Styrks av Dan 5:7 (”tredje i riket”) Staden Ur (1 Mos 15:7) Existens förnekad. Grävdes fram i början av 70-talet exakt där Bibeln beskrev staden!

7 Gamla Testamentets trovärdighet
Kan man lita på Bibeln? Gamla Testamentets trovärdighet Sättet att bygga hus (2 Mos 5:6-7): Samma dag gav farao order till fogdarna och förmännen att inte längre dela ut halm till israeliterna när de skulle slå tegel. Påstods vara av senare tid. Bekräftades i mitten av 70-talet! Jerikos murar. Murtekniken ifrågasatt. Bekräftades när staden hittades. Fann rester av muren! Finns fortfarande oklarheter. Bevisar inte att Bibeln har fel, utan endast vårt behov av mer kunskap! 1900-talet har dramtiskt förändrat förhållandet mellan oklarheter och bevis i rätt riktning!

8 Nya Testamentets trovärdighet
Kan man lita på Bibeln? Nya Testamentets trovärdighet Fyra faktorer som avgör ett dokuments historiska tillförlitighet: 1) Antal kopior av texten samt kopiornas ålder 2) Tidsspann mellan händelsen och nedtecknandet 3) Textens utformning 4) Samtida och efterföljande personers inställning till texten. NT unikt när det gäller antalet manuskript! Ca 5000 bevarade (jmf Platon 7) Jämförelser hjälper oss att se den ursprungliga texten. Olika fel i olika avskrifter. Äldsta kopiorna mycket när originalen i tid.

9 Nya Testamentets trovärdighet
Kan man lita på Bibeln? Nya Testamentets trovärdighet Evangelierna skrivna kort tid efter händelserna Dateras oftast mellan år 60 och år 80 e.Kr. Goda skäl för tidig datering: - Nämner inte Jerusalems förstörelse eller Paulus avrättning. - Chester Betty (Egypten) fr. 150 e.Kr. - Citeras tidigt 100-tal – förutsätter att texterna var kända. Oavsett datering e.Kr fanns fortfarande ögonvittnen kvar i livet. Möjligt att kontrollera. För kort tid för mytbildning. Ej jämförbart med vår tid p.g.a. bättre minnesteknik

10 Nya Testamentets trovärdighet
Kan man lita på Bibeln? Nya Testamentets trovärdighet Evangeliernas utformning Skiljer sig markant från den tidens myter och legender. Kontrollerbara data: Personer, geografi, sociala förhållanden, styresskick, templet m.m. Bekräftas mer och mer ju längre den arkeologiska forskningen kommer. Ärlighet i skildringarna om lärjungarna (visar även deras svagheter) – omöjligt i mytologisk litteratur.

11 Nya Testamentets trovärdighet
Kan man lita på Bibeln? Nya Testamentets trovärdighet Hänvisningar och citat i andra källor Flitigt citerade från år 120 e.Kr och framåt. Nästan hela NT citerat innan år 350 e.Kr. Möjligt att rekonstruera endast utifrån citaten. Överlägset mer citerat och omtalat än något annat historiskt verk! Ger sammantaget en god grund för tron på NT som historiskt tillförlitligt. Ger oss därmed god kunskap om Jesus!

12 Bibelns tillförlitlighet som Guds ord
Kan man lita på Bibeln? Bibelns tillförlitlighet som Guds ord Goda skäl för att tro att Bibeln är mer än bara historiskt korrekt: Bibelns uppbyggnad Skriven under 1500 år, 40 författare, olika språk och förutsättningar. Präglas ändå av röd tråd, samt total enighet i de frågor som behandlas (livets mening, Gud, rätt och fel m.m.) Hänger ihop på ett sätt som verkar orimligt om texterna bara är människors tankar.

13 Bibelns tillförlitlighet som Guds ord
Kan man lita på Bibeln? Bibelns tillförlitlighet som Guds ord Profetiorna Profetiska förutsägelser som går i uppfyllelse långt senare. Omöjligt att förutse ur mänskligt perspektiv. ”Och bland de ogudaktiga fick han sin grav — bland de rika kom han först när han var död — fastän han ingen orätt hade gjort, och fastän svek inte fanns i hans mun.” (Jer 53:9) ”På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas, och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget.” (Matt 27:57-58)

14 Bibelns tillförlitlighet som Guds ord
Kan man lita på Bibeln? Bibelns tillförlitlighet som Guds ord Löften om det judiska folkets återvändande till sitt land: ”Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer, skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall de också få dricka vin från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de också få äta deras frukt. Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.” (Amos 9:14-15) ”Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Se, havsländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis’ skepp. De vill föra dina söner hem från fjärran land, och de har med sig silver och guld, åt Herrens, din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han förhärligar dig.” (Jes 60:8-9)

15 Bibelns tillförlitlighet som Guds ord
Kan man lita på Bibeln? Bibelns tillförlitlighet som Guds ord Människors erfarenheter genom historien Miljarder människor vittnar om att Bibeln har förvandlat deras liv. Uppoffringar och martyrskap. Flera som försökt hitta fel i Bibeln har själva kommit till tro. Påverkats av vad de har läst. Indikerar starkt att Bibeln är mer än bara en vanlig bok. Saknar motsvarighet. Jesus slutligen yttersta beviset. Om han är pålitlig, så visar han konsekvent på synen att Bibeln är Guds ord!

16 Kan man lita på Bibeln? Avslutning Bibeln kan sägas vara tillförlitlig, både som historiskt dokument och som Guds ord. God grund för att gå vidare med frågan om Jesus. Måste tolkas och förstås så som författarna avsåg att texterna skulle förstås. Måste tas emot som ett ord från Gud. Teoretisk lära är ingenting värt!


Ladda ner ppt "Kan man lita på Bibeln? Kan man lita på Bibeln?."

Liknande presentationer


Google-annonser