Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör vi? Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år Etiska rådet, Etisk deklaration Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör vi? Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år Etiska rådet, Etisk deklaration Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad gör vi? Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år Etiska rådet, Etisk deklaration Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor 2 dagars konferens för SYV Utbytesprogram för vägledare i Europa Internationella nätverk

3 Vår yrkesförening Sveriges Vägledarförening (SVF) organiserar vägledare inom, skolor, vägledningscentra, Arbetsförmedling, högskolor eller på arbets- platser privat och offentlig sektor med flera.

4 Stärka Studie- och yrkesvägledning
Föreningen verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet ska präglas av professionalitet och god etik.

5 Etiska rådet Framtagit den Etiska deklarationen
Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor kring vägledningens etik. Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och erbjuder möjlighet att erhålla stöd vid svårare avvägningar.

6 ACADEMIA Ett mobilitetsprojekt inom Leonardo da Vinci, där Sveriges Vägledarförening är svensk part. Du som vägledare har möjlighet till en veckas internationell erfarenhet. Läs mer i vår broschyr!

7 Lokala Grupper Nätverka och utbyt erfarenheter och kunskaper utöver de befintliga nätverken! Grupper kan bestå av vägledare från olika delar inom skolväsendet kommunal/privat, myndighet, privata företag med mera. Exempel på aktiviteter kan var; bokcirklar, studiebesök, kunskapsutbyte, diskussioner kring metoder etc.

8 Bli medlem i dag Som medlem får du;
Möjlighet att påverka lokalt och nationellt Du får tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år. Etiska riktlinjer som stöd för dig i din yrkesutövning, samt tillgång till etiska rådet. Världsomfattande nätverk av vägledare. Möjlighet att skapa lokalgrupp i ditt närområde. Medlemsavgift: 350:- per år, alternativt 100:- per år för pensionär NYHET: Heltidsstuderande på grundutbildningen betalar 100 :- för hela studietiden.

9 Vår yrkestidning; Vägledaren i utbildning och arbetsliv
Vägledaren har som redaktionellt program att rapportera om aktuella händelse, forskning och utveckling inom studie- och yrkesvägledningsområdet. Vägledaren ska också vara ett forum för debatt och informationsutbyte. Vägledaren utkommer med 4 nummer/år.


Ladda ner ppt "Vad gör vi? Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år Etiska rådet, Etisk deklaration Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser