Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En fantastisk möjlighet. Bakgrunden till denna förening grundar sig i ett projekt som Närljus med stöd av Tillväxtverket genomförde 2009 - 2010. Syftet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En fantastisk möjlighet. Bakgrunden till denna förening grundar sig i ett projekt som Närljus med stöd av Tillväxtverket genomförde 2009 - 2010. Syftet."— Presentationens avskrift:

1 En fantastisk möjlighet

2 Bakgrunden till denna förening grundar sig i ett projekt som Närljus med stöd av Tillväxtverket genomförde 2009 - 2010. Syftet var att skapa tillväxt och sysselsättning av den skogsråvara som finns i området, skapa affärskontakter via nätverk och marknadskontakter samt utveckla ett kunskaps och kompetenscenter.

3 Flera företag har varit med under resans gång och nu har en grupp från skogsbolag, energiföretag och entreprenörer jobbat med målsättningen att få igång ett nätverk som kan samordna medlemmars intressen.

4 Den 22 november 2011 träffades representanter för fyra företag, gymnasieskolan, Mittia och NärLjus för att söka möjligheter för att bilda en förening. En grupp på fem personer utsågs att jobba vidare och se hur ett nätverk kan bildas och hur stort intresset hos berörda företag var. Gruppen utökades och vi var ibland tolv personer på våra möten under tiden november till maj då gruppen träffades åtta gånger. Låt oss berätta om resultatet.

5 Den 22 mars bjöd vi in till ett öppet möte i Förvaltningshusets Ljusdalssalen dit det kom ett 25-tal företagare och lyssnade på våra idéer. Vid mötet fick deltagarna fylla i enkät och det visade sig att över 80 % sa sig vara intresserade att gå med i föreningen. Vid mötet utsågs en grupp på fem personer att bilda föreningen.

6 Föreningen bildades 16 april 2012 vid ett möte med ett tiotal företagare i Hembygdsgården i Ljusdal Den 31 maj hölls den första föreningsstämman på samma plats.

7 Vad är syftet med nätverket?

8 Många enskilda och företag har idéer och tillsammans med andra kan fantastiska möjligheter utvecklas i grupper med människor med liknande intressen.

9 Ett starkt nätverk har bra förmåga att påverka myndigheter såsom kommuner, länsstyrelser och statliga verk.

10 Seminarier, utbildningar och studiebesök med inriktningar på gruppens intressen och verksamhetsområden.

11 Nätverket kan ge medlemmarna en rejäl verktygslåda att finna lösningar i.

12 Skogens möjligheter kan samordnas i olika former som kan ge stora vinster. Miljövinster, Transportvinster, Kunskapsutbyten.

13 Vem kan dra nytta av nätverket? Alla med intresse och/eller verksamhet inom energibaserade verksamheter, från småbrukaren med igenväxta täktkanter till stora skogsbolag med 1000-tals ha. Alla med idéer och /eller verksamheter som har anknytning till logistikfrågor på järn- eller gummihjul.

14 Efterfrågan på biobränslen ökar och om bara möjligheten till en bra logistiklösning kommer till stånd kan många arbetstillfällen skapas i regionen.

15 En stor och avgörande fråga för logistiklösningar för många verksamhetsområden i regionen är hur en lösning av järnvägsterminalen kommer att se ut.

16 Med en ny rejäl terminal för omlastning från lastbil till järnväg är utvecklingspotentialen för regionen enorm. Grus och bergprodukter Förädlade trävaror Jordprodukter och torv Produkter från mekanföretag

17 Med välordnad terminal kommer nya infallsvinklar. Gods till och från när och fjärran ges möjligheter. Bra terminal = längre tågset, mindre kö på stambanan.

18 Styrelsens ordinarie ledamöter är: För tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. •Mats Karlsson, Exte •Jonas Olinder, Mellanskog •Bengt Persson, Norkonsult •Carl-Eric Lindquist, Neova För tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2014. •Sverker Johansson, Biobränslekompaniet •Mats Persson, Maskinringen •Stefan Karlsson, Wallbergs Styrelsesuppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma är. •Bosse Uddh •Milton Spring •Henrik Nilsson-Öst •Henrik Bruveris Revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma •Bertil Asplund sammankallande •Linda Röjd •Lars Johansson som suppleant

19 Visioner Vår vision är att inom tre år kan regionen leverera upp till tio tåg per vecka vilket med alla kringeffekter kommer att medföra närmare hundra arbetstillfällen. företag I visionen räknar vi med att ett antal mindre företag kan expandera och kanske att nya företag kan födas i såväl skogen, på terminaler som inom transportsektorn. Alla skogsägare kommer att få ett högre markvärde och bättre avkastning när bioenergitransporter på järnväg startar i större skala från regionen. En annan möjlighet som vi har sett och även hört från industrier i regionen är att med en terminallösning kan conteinerlösningar komma till stånd med möjligheter till bättre logistiklösningar både inom landet och för export. Vilket visat sig i att företag utan direkt anknytning till bioenergibranschen sökt medlemskap i vår förening.

20 Målsättning Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva samordnad verksamhet inom framtagning, försäljning och transporter av biobränsle samt främja utveckling och utbildning. Föreningen ska även kunna företräda medlemmarna i kontakter med myndigheter. Medlem deltar i verksamheten genom att tillföra kunskap och kompetens för att vidareutveckla verksamheten i föreningens medlemsföretag. Föreningen kommer att arbeta med fem olika arbetsområden med en representant från styrelsen som sammankallande och tillsammans med ca fem medlemmar från föreningen och/eller spetskompetens från utomstående.

21 Arbetsgrupper Grupp 1 Avverkning klipp och skotning grot. Samordnare, Sverker Johansson Grupp 2 Krossning flisning sortering transport. Samordnare, Mats Persson Grupp 3 Framtidens järnvägsterminal och logistik. Samordnare, Jonas Olinder Grupp 4 Marknadsföring, mässor mm. Samordnare, Milton Spring Grupp 5 Seminarier, kontakt med skolor studiebesök mm. Samordnare Bengt Persson

22 Verksamhetsområdet kan växa från lokalt till globalt. Möjligheterna är oändliga.

23 Vill du vara med att skapa regionens kanske största logistikförändring sedan järnvägen kom till regionen? Vill du vara med att skapa arbetstillfällen i regionen? Vill du vara med att skapa bättre lönsamhet för skogsägare företag? Bli medlem med oss! Just nu hittar du oss på NärLjus hemsida. Inom kort finns vi på en egen. bilof.se


Ladda ner ppt "En fantastisk möjlighet. Bakgrunden till denna förening grundar sig i ett projekt som Närljus med stöd av Tillväxtverket genomförde 2009 - 2010. Syftet."

Liknande presentationer


Google-annonser