Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…"— Presentationens avskrift:

1 Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…

2 Vad måste beaktas… Fordon och resa Storlek – vad kan transporteras
Utrustning – enkel / säker / funktionell Komfortbälte! – Semiautomatisk koppling! Dubbel säkring! Hjälpmedel Är det ett hjälpmedel som är godkänt… Storlek – tunga hjälpmedel // går det… Skotrar – inte tillåtna att sitta på…

3 Utförarens ansvar… Arbetsgivaransvar
Finns det rätt och tillräcklig utbildning Utrustning – enkel / säker / funktionell Rutiner tillämpas de ”har de gått fram” Föraransvar Tillämpas – säkerhet, trygghet, bemötande Storlek – tunga hjälpmedel // går det… Juridiskt ansvarig!!

4 Tillverkaren / bilbyggaren´s ansvar…
Säkerhet – trygghet för resenären Utrustning – enkel / säker / funktionell Fungerar bilen för användningsområdet Resenären… är grundorsaken till att bilen i yrkesmässig persontransport kommer till användning…

5 Studie redovisad 2007… ”Olyckor och kostnader inom färdtjänst” Umeå Universitet, P-O Bylund m fl
Avseende Beräkning av kostnader för själva händelsen Beräkning av samhällsekonomiska kostnader Hela kostnadsbilden inte primärt kollisionsrelaterade olyckor med fordonen… incident/resenärsorienterat 5

6 Olyckor och incidenter per 100 000 resor 1,5 – 1,9 Taxifärdtjänst
3,6 – 5,6 Specialfordonsfärdtjänst Snittvärde per resor Skadeorsak i hög grad äldre och sköra resenärer Överrepresenterad; äldre kvinna vid ombord eller avstigning Samhällskostnad: miljoner/år kr :- / resa 6

7 MÖRKERTAL 7

8 Utbildning och Information
Förare… Vad klarar fordon Är hjälpmedlet transporterbart // hur Hur skall rullstolen placeras Bilbälte och andra Säkerhetshöjande åtgärder Resenär… Vad kan förväntas… Vad har du för hjälpmedel när du beställer. Går det att resa med // hur Ofta bästa kunskapen om sitt eget hjälpmedel

9 9

10 1 353 st 10

11 ”Semiautomatiskt” Fasthållningssystem
Självspännande och Självupprullande Använda Komfortbälte! 11

12 Alla trafiksäkerhetsfrågor inte lösta…
Ständig utveckling… Fortsatt arbete… Utbildning och information… Nätverk… Koppla arbetet internationellt…


Ladda ner ppt "Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…"

Liknande presentationer


Google-annonser