Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation i offentlig verksamhet? 2011-02-02. Tänk om man hade en...... Om man gjorde så här...... då skulle problemet lösas! Jag har en idé... Vem kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation i offentlig verksamhet? 2011-02-02. Tänk om man hade en...... Om man gjorde så här...... då skulle problemet lösas! Jag har en idé... Vem kan."— Presentationens avskrift:

1 Innovation i offentlig verksamhet? 2011-02-02

2 Tänk om man hade en...... Om man gjorde så här...... då skulle problemet lösas! Jag har en idé... Vem kan hjälpa mig?? Jag skulle vilja starta eget.... Hur gör man?? Det här problemet hade vi! Vi löste det så här!

3 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se

4 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Ta tillvara innovativa idéer inom offentlig vård & omsorg även från brukare och anhöriga. Utveckla & kommersialisera de idéer som har rätt förutsättningar Förbättra det innovativa klimatet - Våga tänka, tycka & föreslå!? Syfte

5 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Exempel på idéer i PIMM Medicintekniska produkter Förflyttningshjälpmedel Vidareutveckling eller förbättring av befintliga produkter Hygienartiklar Arbetsmetoder för effektivare säkrare arbete IT-stöd

6 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Trikåby011-640 75 info@kadycare.se

7 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se

8 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se

9 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se

10

11 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Enhets & områdeschefer – Innovativt klimat Mycket positiva till att medarbetare tar egna initiativ och kommer med idéer/förslag På hälften av de tillfrågades arbetsplatser tas nyheter och idéer emot mycket positivt. ” Ses som en tillgång och något som ”för gruppen framåt”. Andra hälften är lite mer skeptisk till förändringar. Utvärdering PIMM i Motala

12 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Idébärare – Innovativt klimat Alla idébärare upplever att det är ”ok” att komma med idéer och initiativ på sin arbetsplats. ”det är ok, men det kan vara svårt!” Att berätta för sin chef och sina kollegor om sina idéer är inte självklart. ”Vad ska de tycka och tänka?”. Rädsla för att ”misslyckas” med sin idé finns där. Utvärdering PIMM i Motala

13 Ett projekt inom Hälsans nya verktyg www.pimm.se Sagt om Pimm... Pimm - en stor tillgång som tar tillvara kompetensen/erfarenheten som finns hos medarbetarna. Ger ökad självkänsla ”Man växer som person, att man är duktig & faktiskt har idéer och vågar” Att premiera kreativitet kan öka denna... ”skapa ringar på vattnet”. Bidrar till ett större ”idétänkande”, bättre redskap i vården samt bättre arbetsmiljö. Återkommande information både från chef, via nyhetsbrev, media samt e-post är önskvärt och viktigt! Viktigt att chefen ser detta som ett verktyg Positiv effekt för medarbetare, brukare/patient och för hela organisationen

14 Ej friskKattdjur Uthus ?? Mjölk- förpackning ??

15 Ej friskKattdjur Uthus 7L Mjölk- förpackning KO

16 Motalas vision (ur Lokalt utvecklingsprogram) ”Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östergötland där det är enkelt att bo och verka”

17 Idé & Förslag i LedMot LedMot – hur politik blir verklighet •Organisation och roller •Målstyrning •Verksamhetsutveckling •Styrdokument •Årsagenda Verktyg för verksamhetsutveckling -Dialog Motala -Servicegarantier -Mäta, jämföra analysera -(Bemötande och tillgänglighet) -(Idé och förslagsverksamhet)

18 IFM (del 1) •Utbildning för en kultur med värderingar som bejakar idéer och förslag samt om systemet •IFM del av arbetsplatsträffen •Fokus på många och små förbättringar – vi sätter mål och följer upp antal förslag

19 IFM (2) •Alla förslag registreras i DialogMotala – ordning/statistik •Affärsidéer kan sekretesshanteras •Förslagen går via diarium till närmast berörd chef •Idélotsar •Expertpanel

20 Varför lämnar medarbetare in idéer? •För att göra jobbet enklare eller mindre frustrerande •För att lösa ett problem •För att jag är stolt över mitt arbete •För att förbättra för gruppen eller företaget •För att sluta slösa tid eller pengar •För att göra jobbet säkrare eller mer miljövänligt •För att få bekräftelse Ekonomisk belöning snarare ett stopp!! Dock vanligast…

21 IFM (3) •Deltar i tex. SKL:s idétävling, Göta priset •Priser till bästa enhet/arbetslag •Årligt IFM-seminarium •Uppföljning i delårsrapport och årsbokslut •Interaktiv utvärdering genom Helix vid Linköpings Universitet (förslag)

22 Tankar på vägen.. •Sätt mål för verksamheten Formulera mål inom områden ni kan påverka! Ambitionsnivå? •VIKTIGT med förankring i ledningen!!! Lätt att bortprioritera något som inte är väl förankrat! •Fundera över eventuell friskrivning •Fördel med en utomstående idélots!? Viktigt att idélotsen förstår och ”pratar samma språk” Hinder om idélotsen är en kollega? Framgång att möta alla medarbetare personligen! •Titta runt hörnet Vilken kompetens finns i organistationen men inte i de vardagliga mötesplatserna? •”Det här gör vi ju ändå….behöver vi en verksamhet kring idéer & förslag?” Se då systemet som ett redskap för att utveckla det ni redan gör! S: Saves Y: Yourself S: Stress T: Time E: Energy M: Money

23 Boktips! Louise Östberg ”Glöm de stora, omvälvande idéerna. Det är inte de som gör den stora skillnaden. Istället är det de små idéerna som avgör framgången. ” ”A och O är att efterfråga idéer och att tro på att medarbetarna faktiskt har något att komma med. Man måste också ge feedback på idéerna och självfallet genomföra bra idéer.”

24 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Innovation i offentlig verksamhet? 2011-02-02. Tänk om man hade en...... Om man gjorde så här...... då skulle problemet lösas! Jag har en idé... Vem kan."

Liknande presentationer


Google-annonser